icon

Aanpassingen van de nieuwe Arbowet

In mei 2006 heeft staatssecretaris Van Hoof de herziene Arbeidsomstandighedenwet aangeboden aan de Tweede Kamer. In onze bijdrage van 17 mei 2006 hebben wij hier reeds over bericht. Deze wet biedt werkgevers en werknemers meer mogelijkheden om samen het eigen arbo-beleid in te vullen. Deze week heeft Van Hoof in een nota van wijziging nog een tweetal aanpassingen van de Arbo-wet voorgesteld.

De eerste wijziging regelt het overleg tussen de werkgever en de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Tussen de verschillende organen dient volgens Van Hoof actief informatie te worden uitgewisseld. Dit was nog niet in het eerdere wetsvoorstel van mei 2006 geregeld. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers – zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging – was dit al wel in het wetsvoorstel opgenomen.

Daarnaast wil Van Hoof dat de nieuwe Arbo-wet de toegang van werknemers tot een arbo-deskundige regelt. Daarbij kan gedacht worden aan een bedrijfsarts of arbeidshygiënist, maar ook aan een preventiemedewerker. Hierdoor ontstaat volgens Van Hoof meer maatwerk op de werkvloer.

De nota van wijziging zal tezamen met het eerdere wetsvoorstel verder behandeld worden door de Tweede kamer. Zodra de Tweede kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen (of als er andere noemenswaardige ontwikkelingen zijn), hoort u dat uiteraard direct van ons.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanpassingen van de nieuwe Arbowet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief