icon

Het absolute minimum

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie onder 2500 bedrijven is gebleken dat in 2004 nog 0,6% van de werknemers minder verdient dan het wettelijk minimumloon (€ 1.284,60 bruto per maand). Dit zijn in totaal 36.000 werknemers in Nederland. Het betreft vooral jongeren, deeltijdwerkers en vrouwen. Onderbetaling komt het meest voor in kleine bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en detailhandel. Bij een eerder onderzoek, in 2001, was dit percentage hoger, namelijk 1,1%.

Daarmee overtreedt een klein deel van werkgevend Nederland de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag. Een van de oorzaken is gelegen in onwetendheid, zoals bij het vaststellen van het loon van werknemers die deeltijd werken.
Een deeltijdwerker heeft recht op een evenredig deel van het bruto minimumloon. Wanneer bijvoorbeeld drie dagen gewerkt wordt, heeft hij of zij recht op 3/5 van het wettelijk bruto minimumloon. Daarbij moet een vergelijking gemaakt worden met de arbeidsduur die gebruikelijk is in het bedrijf. Wanneer het bedrijf een 36-urige werkweek kent, kan men bij berekening van het minimumloon geen vergelijking maken met een 40-urige werkweek.

Ook worden vaak inkomsten meegerekend die geen deel uitmaken van het minimumloon. Dit geldt met name voor overwerk, winstuitkering, vakantiebijslag, eindejaarsuitkeringen en (on)kostenvergoedingen. Verder worden vaak de halfjaarlijkse verhogingen van het minimumloon niet doorberekend

Het is in vervolg goed opletten voor werkgevers want door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een wetsvoorstel ingediend om werkgevers te beboeten wanneer zij minder betalen dan het minimumloon. De Arbeidsinspectie zal dit gaan controleren en krijgt de bevoegdheid de boete op te leggen. Ook krijgt de Arbeidsinspectie de bevoegdheid om werkgevers een dwangsom op te leggen om ze te verplichten alsnog het minimum loon te betalen.

Overigens hebben werknemers die minder betaald krijgen dan het minimumloon de mogelijkheid om zelf naar de rechter te stappen.

Het wetsvoorstel is door de ministerraad goedgekeurd en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement. De bedoeling is dat de maatregelen per 1 januari 2007 ingaan.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het absolute minimum

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief