icon

Bouwvergunningsvrij?

Het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken heeft inmiddels een aardige stroom van uitspraken opgeleverd. Zie bijvoorbeeld ook een bijdrage uit mei van dit jaar. één van de in het Bblb opgenomen categorieën is het aanbrengen van een verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk (mits overigens aan een aantal kenmerken wordt voldaan). Het begrip “verandering van niet-ingrijpende aard” is voor velerlei uitleg vatbaar. Welke invalshoek moet daarbij worden gekozen? In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van eerder dit jaar wordt bevestigd dat er niet uitsluitend vanuit een bouwkundige invalshoek naar de wijziging moet worden gekeken. Ook de stedenbouwkundige aspecten dienen bij deze categorie van bouwen van beperkte betekenis te worden meegenomen. Kortom, de jurisprudentie van voor de invoering van het Bblb blijft actueel, en voor de vraag of de bouwactiviteiten onder genoemde categorie vallen dient ook steeds naar de feitelijke en planologische effecten moet worden gekeken. Welke uitstraling heeft de wijziging op de omgeving?

In de door de Afdeling te beoordelen zaak ging het om gevelbekleding die bijna het gehele oppervlak van de gevel besloeg. Gezien de situatie ter plaatse had de rechtbank op goede gronden geoordeeld dat de vervanging van de gevelbekleding van substantiële en ingrijpende betekenis was, zodat ten tijde van de beslissing op bezwaar geen sprake was van een vervanging van niet-ingrijpende aard in de zin van het Bblb. Ook van een van de andere categorieën was geen sprake, zodat een voor de vervanging van deze gevelbekleding een bouwvergunning had moeten worden aangevraagd.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bouwvergunningsvrij?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief