icon

Dexia Aanbod niet vernietigd

Het blijft ons bezighouden: Dexia en de effectenlease zaken. Er zijn in korte tijd twee nieuwe ontwikkelingen, die wij hier niet onvermeld willen laten. Wij zullen er twee afzonderlijke bijdragen aan wijden.

In de eerste plaats het eerste Dexia Aanbod. Dit was het allereerste schikkingsaanbod namens Dexia, dat zij aan al haar klanten heeft gedaan nog lang voordat de Duisenberg-regeling tot stand was gekomen. Er is een behoorlijk aantal mensen dat het Dexia Aanbod heeft aanvaard. Het Dexia Aanbod is ongunstiger dan de Duisenberg-regeling, en bevat een harde clausule dat de klant afziet van ontbinding of vernietiging van het Dexia Aanbod. Anders gezegd: als later blijkt dat de zaken gunstiger zijn voor de klant, dan kan de klant niet alsnog een beroep doen op die gunstiger uitkomst (en andersom).

Enkele klanten die het Dexia Aanbod hebben aanvaard, hebben daartegen geprotesteerd nu (achteraf) het er de schijn van heeft dat de rechtspraak gunstiger uitpakt, en er ook nog eens een gunstiger regeling is in de vorm van de Duisenberg-regeling. De klanten waren van mening dat het Dexia Aanbod niet geldig was, omdat zij het aanbod hebben aanvaard onder dwang, bedreiging of na misleidende mededelingen van Dexia dan wel dat Dexia misbuikt had gemaakt van omstandigheden.
De rechtbank Amsterdam volgt de klanten hierin niet. Er is geen sprake van bedreiging. Het enkele aanzeggen van een bezoek van de deurwaarder, is nog geen dwang of bedreiging omdat de stellingen van Dexia niet niet iedere grond misten. Ook is er geen sprake van misleiding of bedrog, omdat Dexia voldoende heeft duidelijk gemaakt dat zij in de documentatie haar standpunt naar voren bracht en dat men best eens anders over de zaken zou kunnen denken. Er is ook geen misbruik van omstandigheden, omdat niet was gebleken Dexia op de hoogte was van de financiële nood van de klanten. De klanten stelden immers dat zij niet anders konden dan het Dexia Aanbod te aanvaarden, omdat zij anders financieel ten gronde waren gegaan.

De uitspraak is overigens gewezen door (deels) dezelfde rechters die de eerder besproken beslisboom inzake effectenlease hebben opgesteld. Uit deze uitspraak valt te concluderen dat de rechtbank van mening is dat men niet snel kan terugkomen op een eerder bereikte schikking. Dat standpunt is weinig verrassend. Als je een schikking bereikt, moet je je daaraan houden. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Als je dat risico niet wilt aanvaarden, moet je de schikking afwijzen.

Overigens is er nog een miniem lichtpuntje voor de klanten. Er is in deze zaak nauwelijks aandacht besteed aan het feit dat Dexia wist of moest weten van de financiële nood waarin de klanten zich bevonden. Zij moesten immers kiezen tussen twee kwaden: óf zij moesten betalen aan Dexia, óf zij moesten een enorme hoeveelheid juridische kosten gaan maken. Zeker in het licht van de vandaag bekend geworden interne stukken van Bank Labouchere (klik hier), was Dexia schijnbaar intern wel op de hoogte van de (on)houdbaarheid van haar eigen standpunten. Onder die omstandigheden is een beroep op misbruik van omstandigheden wellicht nog haalbaar, maar het lijkt ons onzeker of dat ook gaat lukken.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dexia Aanbod niet vernietigd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief