icon

Tijdige deponering jaarrekening

Nederlandse vennootschappen zijn op grond van de wet verplicht om hun jaarrekeningen tijdig te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar uit een recent rapport van onderzoeksbureau Graydon blijkt dat een groot aantal vennootschappen dit niet, of te laat doet. Volgens Graydon heeft 13% van de vennootschappen zijn jaarrekening over 2004 nog niet gedeponeerd, terwijl de uiterste termijn 5 maanden geleden is verstreken.

Zo op het oog lijkt het niet-tijdig deponeren niet al te ernstig. Het tegendeel is echter het geval. Op het te laat deponeren van de jaarrekening staat een boete van maximaal € 11.250,- of zes maanden gevangenisstraf. En indien de vennootschap failliet gaat, kan de bestuurder in privé aansprakelijk worden gesteld voor de gehele schuldenlast van de vennootschap.

Om deze ellende te voorkomen: in het kort de jaarrekening-spelregels.
De jaarrekening wordt opgesteld door het bestuur van de vennootschap, binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar. Het boekjaar is meestal het kalenderjaar, maar in de statuten van de vennootschap kan iets anders staan. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de periode van 5 maanden verlengen met 6 maanden. Het zijn ook de aandeelhouders die de jaarrekening vaststellen – tenzij sprake is van een zogenaamde “structuurvennootschap” waarin de raad van commissarissen deze bevoegdheid heeft. De wet geeft niet expliciet een termijn waarbinnen de jaarrekening moet zijn vastgesteld, mits de deponering maar binnen 2 maanden na het opmaken gebeurt. Samengevat: de jaarrekening moet uiterlijk binnen 13 maanden na het boekjaar worden gedeponeerd. Voor de jaarrekening 2005 heeft u dus nog even.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Tijdige deponering jaarrekening

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief