icon

Hogere WW-premie voor kinderopvang

Per 1 januari 2005 geldt de Wet Kinderopvang. Het uitgangspunt van deze wet is dat ouders, overheid en werkgevers ieder een deel van de kosten voor opvang van kinderen tot 12 jaar dragen. De werkgever is echter niet verplicht om kinderopvang gedeeltelijk te financieren. Zie ook onze weblog van 31 januari.

In de praktijk is gebleken dat 65 % van de werkgevers een bijdrage levert aan de kinderopvangkosten van hun personeel. Deze bijdrage is veelal niet volwaardig (1/6 van de kosten). Het kabinet had zich bij de invoering van de wet tot doel ge-steld dat 90% van de werknemers in 2008 een volwaardige vergoeding zou krijgen. Momenteel komt de overheid werknemers van een de werkgever niet of onvoldoende meebetaalt financieel tegemoet, maar deze compensatie is sterk afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Het kabinet heeft op de valreep nog besloten een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer, teneinde de werkgevers te verplichten een bijdrage te leveren aan de kosten van kinderopvang.

Wanneer het voorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen, zal per 1 januari 2007 de WW-premie met naar schatting 0,28% van de loonsom worden verhoogd. Daarbij maakt het niet uit in welke mate werknemers gebruik maken van kinderopvang. De overheidsbijdrage, waarvoor door ouders een aanvraag bij de Belastingdienst kan worden ingediend, zal worden verhoogd. De rechtstreekse vergoeding door werkgevers voor kinderopvang, die eerder vrijwillig werd betaald komt daarmee in beginsel te vervallen.

Door de spreiding van de kosten van de verhoging over alle werkgevers worden werknemers, die gebruikmaken van kinderopvang waaraan de werkgever momenteel meebetaalt, minder duur. Daarentegen gaan de lasten voor alle werknemers omhoog. Het kabinet stelt om de werkgevers tegemoet te komen een verlaging van de winstbelasting voor bedrijven in het vooruitzicht, maar nadere besluitvorming hierover moet ook nog genomen worden.

Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State zijn nog niet openbaar gemaakt. Naar mijn idee zal een gedeelte van de discussie betrekking hebben op de vraag wat de Werkloosheidswet en een vergoeding voor kinderopvang met elkaar te maken hebben, maar dit is uiteraard slechts een wettechnische kwestie. De principiële vraag waar het eigenlijk om draait is natuurlijk of van werkgevers wel ver-langd kan worden dat zij bijdragen in de kosten voor kinderopvang. Werkgeversorganisaties hebben al laten weten niet in te stemmen met de plannen. Zij pleiten ervoor dat niet de werkgevers, maar de overheid ervoor dient te zorgen dat de kosten voor kinderopvang voor ouders binnen redelijke grenzen blijven.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hogere WW-premie voor kinderopvang

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief