icon

Vakantiewerk door jongeren

De vakantietijd is weer aangebroken. Een groot aantal jongeren gaat deze zomer weer aan de slag als vakantiekracht. In onze bijdrage van 20 juli 2005 schreven wij al over het toezicht op de werkomstandigheden van vakantiekrachten.

Voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten met minderjarigen en de aard van de werkzaamheden die minderjarigen mogen verrichten gelden bijzondere regels.

In artikel 7:612 van het Burgerlijk Wetboek is het een regeling opgenomen omtrent het aangaan van arbeidsovereenkomsten door minderjarigen. Een zestienjarige is door de wetgever bekwaam geacht tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Een minderjarige, die jonger is dan zestien jaar, is onbekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. In beginsel is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger (meestal de ouders) vereist. Indien echter een onbekwame minderjarige een arbeidsovereenkomst is aangegaan en vervolgens vier weken in dienst van de werkgever arbeid heeft verricht zonder dat zijn wettelijke vertegenwoordiger aan de werkgever te kennen geeft dat de arbeidsovereenkomst vernietigd dient te worden, dan wordt de jongere geacht de toestemming van die vertegenwoordiger te hebben verkregen.

Dit jaar heeft een ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een postbus 51 brochure gemaakt over vakantiewerk door dertien- tot en met zeventienjarigen. In de brochure staat welke werkzaamheden deze jongeren mogen verrichten, gedurende hoeveel uur en wat de minimale vergoedingen zijn. Dertien- en veertienjarigen mogen bijvoorbeeld slechts klusjes doen of helpen bij het werk en er moet iemand aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden. Met machines werken mag niet. Oudere jongeren mogen meer. Zo mag een vijftienjarige bedienen in een restaurant, maar geen alcoholische dranken serveren. Zestien- en zeventienjarigen mogen bijna alle werkzaamheden verrichten. Zij mogen ook met machines werken, zij het onder toezicht. Voor dertien- en veertien jarigen gelden geen minimumlo-nen. Vijftienjarigen behoren minimaal € 2,22 netto per uur te verdienen. Zestien- en zeventienjarigen € 2,55 resp. € 2,88 netto per uur.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vakantiewerk door jongeren

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief