icon

Besluit Luchtkwaliteit ook toepasselijk bij sloop van bestaande bouwwerken

Het Besluit Luchtkwaliteit heeft de laatste tijd behoorlijk veel nieuwe rechtspraak opgeleverd, getuige onze bijdragen van 5 augustus 2005, 11 november 2005, 19 januari 2006 en 12 maart 2006. Tot nu toe hadden de uitspraken betrekking op ruimtelijke plannen en milieuplannen.

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo heeft bij uitspraak van 16 mei 2006 geoordeeld dat het Besluit Luchtkwaliteit ook een rol kan spelen bij een sloopvergunning. Voorschriften met betrekking tot sloopvergunningen zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening. In de meeste gemeenten is de Bouwverordening vastgesteld aan de hand van de modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarin is geregeld dat een sloopvergunning moet worden geweigerd, indien de veiligheid tijdens het slopen onvoldoende is gewaarborgd.

Een van de voorschriften die in de bewuste kwestie was gesteld luidde, dat het verspreiden van stof zoveel mogelijk moet worden tegengegaan door de gesloopte onderdelen met water te besproeien. Hieruit heeft de Voorzieningenrechter afgeleid dat het tegengaan van het verspreiden van stof mede tot de belangen van het wettelijk systeem (de Bouwverordening) wordt gerekend. De Voorzieningenrechter koppelde hieraan de verplichting om de gevraagde sloopvergunning aan de Nederlandse emissierichtlijn en het Besluit Luchtkwaliteit te toetsen.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Besluit Luchtkwaliteit ook toepasselijk bij sloop van bestaande bouwwerken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief