icon

Einde van de formele ontbinding!

Al eerder schreven we over de plannen die de minister had met de WW. Het belangrijkste aspect daarvan was de versoepeling van de toets of een werknemer verwijtbaar werkloos is. Verdere veranderingen waren een aanscherping van de wekeneis en een verkorting van de uitkering en een verhoging van de uitkering over de eerste twee maanden. Daarover schreven wij op 25 april 2005.

De aanscherping van de wekeneis is al eerder ingevoerd (zoals we schreven op 31 maart 2006). En wat niet lukte met het wetsvoorstel voor het concurrentiebeding lukte wél met de plannen voor de WW: de Eerste Kamer heeft ermee ingestemd. Die wijzigingen gaan, zoals de bedoeling was, in per 1 oktober 2006.

Als het goed is betekent dit dat het einde van de formele ontbindingsprocedure nu echt in zicht is. Ik schreef daarover in een bijdrage op 22 november 2005. Zoals ik toen al schreef zullen we nog even moeten afwachten hoe het UWV met de nieuwe regels omgaat. In het verleden heeft het UWV namelijk de regels nog wel eens willen oprekken (of beter gezegd: inkrimpen) met als (kennelijk) doel het aantal uitkeringen zoveel mogelijk te beperken. Het zou mij dan ook niet verbazen als werknemers in elk geval aanvankelijk nog wel huiverig blijven in te stemmen met ontslag zonder formele ontbindingsprocedure. Maar als de regels worden toegepast zoals ze er nu staan (te weten: alleen nog verwijtbare werkloosheid bij een dringende reden waarvoor ontslag op staande voet mogelijk is), zou het straks echt afgelopen moeten zijn met de formele ontbindingen.

De minister geeft aan dat de wetswijziging een belangrijke besparing gaat opleveren, wegens verminderde druk op rechters en op het CWI. Ook de werknemers en werkgevers zullen goedkoper uit zijn, omdat zij geen advocaten meer nodig hebben voor de formele ontbindingsprocedure. Omdat bij afspraken over beëindiging de werkgever vaak ook wel (een deel van) de kosten van de werknemer betaalde, is het vooral ook de werkgever voor wie deze wijziging een voordeel gaat vormen. Nu is het gelukkig niet zo dat formele ontbindingen bij de meeste werkgevers schering en inslag zijn, maar de eenvoudigere mogelijkheid gewoon onderling tot beëindiging te komen zal voor veel werkgevers – terecht – welkom zijn.

We komen in het najaar ongetwijfeld nog terug op dit onderwerp, als we zien hoe de gewijzigde regels in de praktijk gaan werken. Het ziet er echter naar uit dat we eindelijk afscheid kunnen gaan nemen van een praktijk die eigenlijk nooit echt bestaansrecht had moeten hebben. Reden voor een bescheiden feestje – en wellicht leuk daar uw arbeidsrechtadvocaat voor uit te nodigen, die verliest per slot een stukje praktijk. Een stukje overigens dat hij ongetwijfeld altijd met genoegen voor u heeft verzorgd, maar dat niet tot het meest interessante deel van zijn praktijk kan hebben behoord.

Het persbericht van het ministerie vindt u hier.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Einde van de formele ontbinding!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief