icon

All-in huurprijs en de huurcommissie

Een “all-in” huurprijs is lekker overzichtelijk voor zowel huurder als verhuurder. Je weet beiden meteen waar je aan toe bent. Het kan de verhuurder echter duur komen te staan. De huurder kan de Huurcommissie namelijk te allen tijde verzoeken om de all-in huurprijs te toetsen (art. 7:258 BW). Indien de Huurcommissie het verzoek van de huurder gegrond acht, zal zij de huurprijs splitsen in de kale huurprijs en de servicekosten.Voor het bepalen van de kale huurprijs neemt de Huurcommissie als uitgangspunt de maximale huurprijs op basis van de geldende puntentelling. De Huurcommissie spreekt 55 % van die maximale huurprijs uit als de dan geldende huurprijs. Voor het bepalen van het deel servicekosten neemt de Huurcommissie 25 % van de gevonden maximale huurprijs.

De uitzondering van geliberaliseerde woonruimte kan in een verzoek ex. art. 7:258 BW niet worden gebruikt. Het is immers niet mogelijk te bepalen of sprake is van een geliberaliseerde woonruimte, omdat bij de all-in huurprijs geen kale huurprijs bekend is. Zou een verzoek ex. art. 7:258 BW worden gedaan waardoor de huurprijs alsnog wordt vastgesteld op een huurprijs welke boven de liberalisatiegrens ligt, dan brengt de ratio van artikel 7:247 BW met zich mee dat de huurovereenkomst alsnog als geliberaliseerd wordt beschouwd. In de praktijk zal dit zich echter zelden voordoen omdat de huurprijs door de Huurcommissie wordt vastgesteld op 55 % van de voor de desbetreffende woonruimte geldende maximale huurprijs.

De huurprijs zoals deze door de Huurcommissie is vastgesteld gaat in op de eerste maand volgend op de indiening van het verzoek aan de Huurcommissie. De tot dan genoten huurprijs hoeft dus niet te worden terugbetaald. Indien de Huurcommissie haar uitspraak heeft gedaan worden de partijen geacht dienovereenkomstig te zijn overeengekomen. Partijen hebben acht weken na verzending van de uitspraak nog de mogelijkheid zich tot de rechter te wenden. Doen partijen dit niet dan gelden dus huurprijs en servicekosten zoals deze door de Huurcommissie zijn vastgesteld.

Wees als verhuurder dus op je hoede dat een huurovereenkomst geen all-in huurprijs bevat of een andere huurprijsafspraak in zich hebben die daar op lijkt. Is dit wel het geval en de huurder doet het verzoek aan de Huurcommissie de huurprijs nader te bezien, dient men zich te laten informeren over de mogelijkheden om uit deze benarde situatie te komen. De mogelijkheden zijn echter niet eindeloos.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
All-in huurprijs en de huurcommissie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief