icon

Salarisschalen: discriminatie van vrouwen?

Discriminatie is een regelmatig terugkerend onderwerp in deze blog. Recent schreef ik in een bijdrage over het jaarverslag van de Commissie Gelijke Behandeling. Die commissie is niet de enige instantie die zich hierover uitspreekt; ook het Europese Hof van Justitie doet dat met enige regelmaat.

Bij het Hof is nu een zaak aanhangig die (in oorsprong) is aangespannen door een Britse werkneemster van de zogenaamde Health and Safety Executive in het Verenigd Koninkrijk. Die instelling kent – zoals zoveel grotere bedrijven – een systeem van salarisschalen waarbij de hoogte van het salaris (mede) afhankelijk is van de diensttijd: hoe langer in dienst, hoe hoger het salaris. De werkneemster stelt dat vrouwen in de regel korter bij één en dezelfde werkgever werken, en dat dit onderscheid dus indirect discriminerend is.

Dit klinkt nogal vergezocht (en dat is het naar mijn mening ook). Het is ook zeer de vraag of de vrouw uiteindelijk haar zin (te weten: een hoger salaris) zal krijgen. Er is nog geen uitspraak; wel heeft de Advocaat Generaal een conclusie genomen (via deze link te raadplegen). De A.-G. stelt daarin dat het bedrijf naar zijn mening een rechtvaardiging moet geven voor het gebruik van diensttijd als criterium voor de hoogte van het salaris, als dat criterium inderdaad een meer dan gemiddeld effect heeft op de hoogte van het salaris van vrouwelijke werknemers. Dat laatste lijkt inderdaad niet uitgesloten, dus het ziet er naar uit dat de werkgever wel met iets van een verhaal zal moeten komen.

Erg moeilijk zal dat naar mijn mening toch niet kunnen zijn. Het ligt voor de hand dat werknemers met ervaring binnen het bedrijf voor dat bedrijf eenvoudigweg meer waard zijn, en dat het bedrijf ook loyaliteit mag belonen door salarisstijging te koppelen aan diensttijd. Bovendien: het Hof heeft al langer geleden (in de Danfoss-zaak) uitgemaakt dat, kort gezegd, diensttijd op zich een gerechtvaardigd criterium is dat geen verdere rechtvaardiging behoeft, als het maar transparant wordt toegepast.

Op zich denk ik dus niet dat deze zaak een streep zal halen door de salarisschalen die (mede) op diensttijd zijn gebaseerd. Wel toont de zaak aan dat het belangrijk is altijd duidelijk te kunnen aantonen waarop salariëring is gebaseerd, en waarom dat op die manier gebeurt. Ook als zo?n systeem uiteindelijk voor vrouwen anders uitpakt voor mannen betekent dat nog niet dat het systeem ontoelaatbaar is, als het maar wel kan worden gerechtvaardigd.

Een andere vorm van discriminatie kwam onlangs in de vakbladen ter discussie: de zwaardere weging van dienstjaren boven de leeftijd van 50 bij het vaststellen van de ontbindingsvergoeding in de kantonrechtersformule. Daar loopt geen zaak over, maar de discussie toont eens temeer aan in welke meer of minder onverwachte hoeken het gevaar van onterechte discriminatie schuilt. Het laatste woord is er, ook in onze blog, niet over gezegd.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Salarisschalen: discriminatie van vrouwen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief