icon

'Paarse krokodil' naar Tweede Kamer

Meerdere malen hebben wij u bericht over het voornemen van de regering om de administratieve lasten in het bedrijfsleven te beperken. In dat kader zijn reeds meerdere maatregelen genomen. Ook Staatssecretaris Wijn heeft inmiddels zijn bijdrage geleverd door het Wetsvoorstel vermindering administratieve lasten ('Paarse Krokodil') in het leven te roepen. Het voorstel heeft tot doel irritatiepunten van werkgevers in de loonsfeer te verminderen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer.

De inhoud van het wetsvoorstel is grotendeels gebaseerd op het in november 2005 gepubliceerde rapport 'Beleving Telt', waarin een groot aantal vereenvoudigingsvoorstellen voor de loonheffing waren opgenomen. Ondermeer de volgende regelingen zullen op basis van de nieuwe wet worden gewijzigd dan wel vereenvoudigd:

– de geschenkenregeling;
– de 80-maaltijdenregeling;
– de telefoon- en internetregeling;
– de vrijstelling van vergoedingen en verstrekkingen voor personeelsfeesten etc.
– een verruiming van een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding;
– het vervallen van de bewaarplicht van openbaarvervoerbewijzen;
– een verruiming van de regeling voor bedrijfsfitness;
– het vervallen van een loonbelastingverklaring.

Naast bovenstaande maatregelen zullen ook maatregelen buiten de loonbelastingsfeer worden genomen. Het wetsvoorstel zal naar schatting een administratieve lastenverlichting inhouden van in totaal € 51 miljoen. Het is de bedoeling dat de maatregelen per 1 januari 2007 in werking treden.

wetsvoorstel

memorie van toelichting


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
'Paarse krokodil' naar Tweede Kamer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief