icon

Jaarverslag CGB: aantal discriminatieklachten neemt toe

De Commissie Gelijke Behandeling meldt in haar recent verschenen jaarverslag een behoorlijke toename van het aantal klachten: ten opzichte van 2004 werden in 2005 maar liefst 45% méér klachten behandeld. De toename zit vooral in de klachten over discriminatie op grond van leeftijd – naar het oordeel van de CGB een logisch gevolg van het feit dat deze discriminatiegrond relatief recent is toegevoegd aan de lijst van verboden discriminatiegronden. Het aantal klachten op andere gronden steeg ook, met uitzondering van klachten op grond van sexuele gerichtheid.

De voorzitter van de CGB, (oud-advocaat) Alex Geert Castermans, zegt in het voorwoord dat vaak sprake is van onderscheid dat ondoordacht en onnodig wordt gemaakt, en dat dus relatief snel kan worden verholpen. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. De zaken die meer publiciteit hebben gekregen hadden echter een aantal andere aspecten gemeen: vaak ging het ofwel om indirect onderscheid (waarbij het onderscheid niet in de eerste plaats wordt gemaakt op grond van een verboden discriminatiegrond, maar die uitwerking wel heeft), of om een onderscheid dat juist werd gemaakt om een grondrecht te waarborgen of een ander onderscheid uit te bannen (bijvoorbeeld: vrijheid van godsdienst tegenover gelijkheid van man en vrouw). Dat zullen lastige zaken blijven, waarbij de hamvraag blijft in hoeverre inbreuk op het ene grondrecht nodig is om het andere te waarborgen.

Het jaarverslag geeft ook wat voorbeelden van wat er met eerdere oordelen is gebeurd. In veel gevallen blijkt dat partijen zelf aan invulling geven aan het oordeel van de CGB. Al eerder signaleerden wij dat ook rechters in toenemende mate het oordeel van de CGB betrekken bij hun beoordeling van situaties. Dat, gevoegd bij het feit dat een substantieel deel van de klachten situaties in het werk betreffen, maakt dat discriminatieverboden in het arbeidsrecht een niet meer weg te denken rol spelen, die in elk geval in de nabije toekomst slechts zal toenemen – een ontwikkeling die wij hier al eerder en vaker signaleerden. De CGB speelt daarin een gezaghebbende rol. We zullen haar uitspraken daarom met belangstelling blijven volgen, en daarover hier blijven schrijven.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Jaarverslag CGB: aantal discriminatieklachten neemt toe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief