icon

Inlichtingen over gewezen werknemers

De wet spreekt niet direct over de inlichtingen die een gewezen werkgever op andere wijze dan door het getuigschrift over de werknemer verstrekt. Werkgevers zijn vaak nieuwsgierig naar wat nu wel en niet kan op dit punt. En terecht.
Het komt namelijk nogal eens voor dat een aankomend werkgever de telefoon pakt en contact opneemt met de ex-werkgever om eens te informeren over het functioneren van een werknemer in zijn vorige betrekking. In zo een geval is het goed om te weten wat je nu wel en niet mag zeggen.

Uitgangspunt is dat de wet zich niet verzet tegen het voldoen aan zo'n verzoek. Wel geldt dat het verstrekken van informatie niet onrechtmatig mag zijn ten opzichte van de werknemer. Zo zal een ex-werkgever bijvoorbeeld geen onjuiste mededelingen mogen verstrekken over de werknemer.

Een stapje verder ging een ex-werkgever in een recente zaak die werd uitgevochten in Eindhoven. Hij werd niet benaderd door de aankomend werkgever, maar benaderde zelf de opvolgend werkgever. De ex-werkgever zinspeelde daarbij op verdenkingen over de werknemer.
Vanwege dit contact gaf de opvolgend werkgever, voordat de werknemer kon beginnen, aan dat hij geen vertrouwen in de werknemer (meer) had, en dat hij de arbeidsovereenkomst niet in werking zou laten treden. De werknemer startte daarop een procedure tegen de ex-werkgever.

De rechter oordeelde dat de ex-werkgever zich onrechtmatig jegens de werknemer had gedragen. De mededelingen van de ex-werkgever hadden vragen bij de werkgever uitgelokt, en de ex-werkgever had dat ook moeten beseffen.

Het is dus verstandig je als werkgever niet langer met de werknemer te bemoeien dan nodig is. Het is in ieder geval onverstandig zelf contact op te nemen met de opvolgend werkgever om over de werknemer te klagen.

Ik noemde al eerder het getuigschrift. De werkgever is verplicht bij het eindigen van de dienstbetrekking de werknemer (als hij dat wil) een getuigschrift te geven. Ook voor het getuigschrift geldt dat dit geen onwaarheden over de werknemer mag bevatten. Indien de werkgever wel onwaarheden in het getuigschrift opneemt, dan is de werkgever schadeplichtig voor de daardoor veroorzaakte schade. Dit geldt ook indien de werkgever weigert een getuigschrift af te geven. Dat laatste gebeurt wel eens als de verhoudingen tussen werkgever en werknemer verstoord zijn, maar de werkgever moet dan toch een getuigschrift geven – en doet er goed aan de inhoud daarvan neutraal te houden.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inlichtingen over gewezen werknemers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief