icon

Nader onderzoek inzake Duisenberg-regeling

Zoals bekend, hebben Dexia en de Stichting Leaseverlies c.s. aan het Gerechtshof Amsterdam gevraagd om de tussen hun getroffen schikking (ook wel bekend als de Duisenberg-regeling) algemeen verbindend te verklaren. Zie ook onze bijdrage d.d. 3 november 2005.

Tegen het verzoek om algemeen verbindend verklaring is verweer gevoerd door de tegenstanders van de Duisenberg-regeling. Zij hebben met name het verweer gevoerd dat Dexia nooit de aandelen daadwerkelijk heeft aangekocht, zoals aangegeven in de diverse effectenlease-overeenkomsten. Daarin staat immers veelal vermeld dat de klant een bepaald mandje aandelen moet aanschaffen van het geleende geld, dat de bank die aankoop zal regelen en dat de bank vervolgens die aandelen zal beheren.

Het Hof heeft op 2 juni 2006 tussentijds aangegeven dat deze stelling nader onderzoek behoeft. Het Hof is voornemens om de Autoriteit Financiële Markten te doen onderzoeken of de aandelen daadwerkelijk zijn aangekocht. Hoewel nog niets definitief is, lijkt daarmee het Hof wel te willen aannemen dat het niet aankopen van de aandelen zodanig ernstig zou zijn, dat het in de weg zou kunnen staan aan de algemeen verbindend verklaring.

Overigens is dit punt, zij het zijdelings, al eerder ter sprake gebracht in de effectenlease affaire. In een gerechtelijke procedure is dit, voor zover ons bekend, echter nog nooit uitgezocht. De uitkomst van het onderzoek zal van belang zijn, omdat er een verband is met de vraag of Legio Lease (en de overige banken) ooit een daadwerkelijk risico hebben gelopen. Zo niet, dan ligt de de stelling voor de hand dat zij feitelijk slechts zeer dure en risicovolle optie-overeenkomsten hebben afgesloten zonder dat te melden. Daarmee ziet dit punt volgens ondergetekende veeleer op de vraag of er sprake is van misleiding, terwijl nu juist in lagere rechtspraak is bepaald dat er geen sprake is van misleidende reclame.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nader onderzoek inzake Duisenberg-regeling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief