icon

Overheid gaat snijden in hoeveelheid vergunningen

Dat de regeldichtheid in Nederland hoog is, is een feit van algemene bekendheid. In onze bouwpraktijk ondervinden wij dat geregeld aan den lijve. Grote bouwprojecten worden soms stilgelegd of vertraagd omdat niet alle noodzakelijke vergunningen (tijdig) zijn afgegeven. Moeilijkheid daarbij is vaak dat de vergunningen niet alle door de gemeente worden afgegeven, maar bijvoorbeeld ook door provincie en het waterschap. Het is dan voor de bouwer onduidelijk over welke vergunningen hij precies moet beschikken. Om deze vertraging zoveel als mogelijk te voorkomen, verrichten we voor specifieke bouwprojecten geregeld onderzoek naar de vergunningen die daarvoor nodig zijn. Dat kan een hoop tijd en geld besparen.

Dat het aantal vergunningen eenvoudiger zou moeten kunnen, is door overheid ook ingezien. Daarvoor is onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken het Project “vereenvoudiging vergunningen” opgestart. We schreven hier reeds over in de bijdragen van 20 april en 2 mei jl.

In de brief van de staatsecretaris van 28 april jl. worden de mogelijke verbeteringen voor de bouwrechtelijke vergunningen inzichtelijk gemaakt. Daarin wordt ondermeer aangekondigd dat de samenvoeging van bouw- en milieuvergunningen in de omgevingsvergunning voor januari 2008 is voorzien. Een andere belangrijke aanpassing is dat minder bedrijven dan momenteel nog het geval, moeten beschikken over een milieuvergunning. Voor een groot aantal bedrijven wordt de eis van een milieuvergunning afgeschaft, en gaan algemene, in heel Nederland toepasselijke regels gelden.

Er wordt niet alleen gesneden in de regels die voor heel Nederland gelden. Ook gemeenten moeten aan de slag. Voor veel vergunningen gelden nu nog slechts lokale regimes, bijvoorbeeld opgenomen in de APV. Een deel van deze lokaal geregelde vergunningen wordt opgenomen in de omgevingsvergunning, zoals de kap-, sloop- en uitritvergunning. Wat betreft kapvergunningen wordt voorgesteld om vast te leggen voor welk type bomen een kapvergunning nodig is. Voor de kap van andere bomen is dan geen kapvergunning meer nodig.

Overigens wordt in het kader van het Project “vereenvoudiging vergunningen” afzonderlijk onderzoek verricht naar de bouwsector. De voorlopige conclusie dat de aard en de dynamiek van een bouwproces niet aansluiten bij de wijze waarop vergunningverlening is georganiseerd, wordt door ons onderschreven. Welke gevolgtrekking hieraan wordt verbonden, moet in de loop van dit jaar duidelijk worden.


Marjolein Dieperink is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overheid gaat snijden in hoeveelheid vergunningen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief