icon

Inspraak Nieuwe Stijl

De Werkgroep Inspraak heeft in opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat onderzocht op welke wijze in inspraakprocedures verbeterd zouden kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in het advies “Inspraak Nieuwe Stijl: maatwerk”.

In de praktijk ziet men inderdaad dat inspraak voor de burgers veelal op een tijdstip plaatsvindt, waarbij de planvorming al in een zodanig vergevorderd stadium verkeert, dat wijziging van de plannen niet meer wenselijk geacht wordt door het initiërende bestuursorgaan. Burgers voelen zich dan ook vaak niet gehoord. De werkgroep beveelt een nieuwe werkwijze aan, welke voorlopig uitvoerbaar zou zijn binnen de vigerende regelgeving.

Burgers zouden meer de gelegenheid moeten krijgen om in een vroeg stadium mee te denken over plannen. De inspraak zou zich in twee opeenvolgende stappen moeten voltrekken. De eerste stap is de zogenaamde consultatie en betreft de beleidsvoorbereiding. De tweede stap is een finale belangentoets en betreft het ontwerpbesluit. Deze fase zou als een vangnet voor zaken en belangen die over het hoofd zijn gezien moeten fungeren, en voor burgers die menen in hun persoonlijke belangen onevenredig benadeeld te worden. Vanzelfsprekend blijven de bestaande bezwaar- en beroepsprocedures bestaan, al verwacht de werkgroep dat daar met de inspraak nieuwe stijl minder gebruik van zal worden gemaakt.

Per project zou volgens de werkgroep moeten worden bekeken welke inspraakmethode passend is. Bij projecten die uiteindelijk een directe, fysieke betekenis hebben, zou consultatie gevolgd moeten worden door een finale toets. Bij een beleidsvisie waar de individuele consequenties (nog) niet duidelijk zijn, zou kunnen worden volstaan met consultatie. Bij projecten met een zeer beperkte fysieke implicaties zou kunnen worden volstaan met een finale toets.

Het kabinet heeft het advies ter harte genomen en heeft besloten om de voorgestelde werkwijze in de praktijk te toetsen. Daartoe zijn zeven (rijks)projecten aangewezen, waaronder de aanpak van de Utrechtse ringwegen en de ontpoldering Noordwaard.

Bij komende herzieningen van wetgeving zal aan de hand van de praktijkervaringen bekeken worden of wetswijzigingen wenselijk zijn.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inspraak Nieuwe Stijl

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief