icon

Nieuwe arbowet naar de Tweede Kamer

In een bijdrage van 4 oktober 2005 hebben wij u reeds bericht over een voornemen van staatssecretaris Van Hoof om de Arbeidsomstandighedenwet te gaan wijzigen. Inmiddels heeft hij de daad bij het woord gevoegd. Op 9 mei 2006 is het nieuwe wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan, met de bijbehorende memorie van toelichting.

De strekking van de nieuwe wet is dat werkgevers en werknemers vanaf volgend jaar meer ruimte krijgen om samen het eigen arbobeleid in te vullen. Hierdoor moet de kwaliteit van het arbobeleid binnen een onderneming verbeteren. De overheid zal niet meer tot in detail voorschrijven aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen. De bestaande Nederlandse regels worden zoveel mogelijk afgeschaft. Alleen als er sprake is van ernstige risico's zal een uitzondering worden gemaakt en geeft de overheid gedetailleerde voorschriften (bijvoorbeeld bij een bedrijf dat vuurwerk produceert). Wel komen er zogenaamde doelvoorschriften, die een omschrijving geven van het te bereiken beschermingsniveau tijdens het werk. Per sector kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties arbocatalogi opstellen waarin wordt vastgelegd hoe de gestelde doelen kunnen worden bereikt.

Van Hoof verwacht dat wanneer de werknemers en werkgevers het arbobeleid zelf vaststellen, dit beleid meer draagkracht zal vinden binnen de organisatie. In onze eerdere bijdrage hebben we er wel reeds op gewezen dat vaststelling van de arbeidsomstandigheden door werkgever en werknemer een potentieel risico met zich meebrengt. Commerciële belangen van de werkgever kunnen namelijk botsen met het belang van veiligheid. Bovendien, als de werkgever straks zelf mede de arbobeleid heeft vastgesteld zou de vraag naar aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen wel eens wat ingewikkelder kunnen komen te liggen. De arbeidsinspectie zal in ieder geval het orgaan blijven dat controleert of de ondernemers hun werknemers voldoende beschermen.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe arbowet naar de Tweede Kamer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief