icon

Vergoeding proceskosten; Afdeling bestuursrechtspraak is om

In een bijdrage van 13 april jl. werd ingegaan op de verschillende benaderingen van de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak daar waar het de vergoeding van de kosten van bezwaar betreft. Volgens de Centrale Raad kwamen kosten van een bezwaarschrift tegen het niet tijdig nemen van een besluit in aanmerking voor vergoeding; de Afdeling dacht daar anders over. Het hing derhalve af van welk rechtscollege in hoogste instantie bevoegd was, of de kosten zouden worden vergoed of niet.

De Afdeling is om. Dit blijkt uit een uitspraak van 18 april jl., die onlangs via internet openbaar is gemaakt, waarin de Afdeling overweegt: “Anders dan voorheen … is de Afdeling thans van oordeel dat de kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar tegen het uitblijven van een besluit op een aanvraag redelijkerwijs heeft moeten maken, door het betrokken bestuursorgaan moeten worden vergoed, tenzij het uitblijven van dat besluit het bestuursorgaan niet kan worden verweten.”

Hoewel ervan een integrale vergoeding van kosten in de regel – door het forfaitaire systeem – geen sprake is, en een bezwaarschrift tegen het niet tijdig nemen van een beslissing veelal relatief weinig tijd vergt, loont het om standaard te verzoeken om vergoeding van kosten.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vergoeding proceskosten; Afdeling bestuursrechtspraak is om

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief