icon

Wijzigingen WW van invloed op aantal ontslagen?

De Ontslagstatistiek Jaarrapportage 2005 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zien dat in 2005 het aantal ontslagaanvragen bij het CWI en ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter ten opzichte van 2004 met 12% is afgenomen. Vooral het aantal aanvragen bij het CWI is sterk gedaald. Bij de meeste ontslagaanvragen ging het om ontslag om bedrijfseconomische redenen. Overigens loopt maar 17% van de beëindigingen van arbeidsovereenkomsten via het CWI of de kantonrechter. In de overige gevallen is er sprake van ontslag tijdens proeftijd, ontslag op staande voet, beëindiging van rechtswege (bij afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst), beëindiging met wederzijds goedvinden dan wel beëindiging van een uitzendcontract. Voor deze overige gevallen zijn geen cijfers bekend.

In de komende periode zou het aantal ontslagaanvragen en ontbindingsverzoeken wel eens kunnen toenemen. Per 1 oktober 2006 zal naar alle waarschijnlijkheid een wijziging van de Werkloosheidswet (WW) in werking treden, waarbij de wekeneis wordt aangescherpt en de maximale duur van de uitkering wordt verkort van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden (zie deze en dezeeerdere bijdragen). Werknemers (met name oudere) zullen nu wellicht sneller akkoord gaan met een voorgenomen beëindigingregeling met een uitdiensttreding vóór 1 oktober aanstaande. Wanneer zij namelijk vóór 1 oktober 2006 werkloos zijn, vallen zij nog onder het huidige WW-regime en ontvangen zij de langere WW-uitkering. Naar verwachting gaan werkgevers met de wetswijziging rekening houden door daarop te anticiperen en te trachten reeds vóór 1 oktober 2006 reorganisaties door te voeren. Dit om te vermijden dat zij tengevolge van de verkorting van de WW-periode worden geconfronteerd met een forse toename van de kosten van een in een doorlopend Sociaal Plan neergelegde aanvullingsregeling voor oudere werknemers.

Daarbij moet wel worden bedacht dat bij al lopende Sociale Plannen veelal herplaatsingstermijnen zijn afgesproken, zodat de betreffende werknemers sowieso niet vóór de wetswijziging zullen kunnen worden ontslagen, en dus met het nieuwe WW-regime te maken krijgen. Versneld ontslag zal dan ook alleen mogelijk zijn wanneer er in het Sociaal Plan geen herplaatsingstermijnen aan de orde zijn of wanneer het individuele gevallen betreft.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijzigingen WW van invloed op aantal ontslagen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief