icon

Eerstedagsmelding moet vóór de eerste dag!

Alle werkgevers moeten vanaf juli 2006 nieuwe werknemers, die vanaf 4 juli 2006 beginnen te werken, aanmelden bij de Belastingdienst met de zogenaamde “opgaaf eerstedagsmelding”. De overheid wil met behulp van deze melding zwartwerken en illegale arbeid aanpakken.
Op grond van de oude regeling, de Melding Sociale Verzekeringen, konden dergelijke formaliteiten tot vier weken na indiensttreding worden afgewikkeld. Hierdoor konden werkgevers afdracht van sociale premies ontduiken, omdat als inspecteurs werknemers aantroffen die niet op de loonlijst stonden, door de werkgevers gesteld werd dat deze nét waren aangenomen. De werkgever zegde in een voorkomend geval dan uiteraard toe de melding zo snel mogelijk te versturen, waarmee aan de verplichtingen zou worden voldaan.

De melding moet uiterlijk de dag vóór aanvang van de werkzaamheden door de Belastingdienst ontvangen zijn. Alleen wanneer een nieuwe werknemer per direct zijn werkzaamheden aanvangt mag de werknemer op die eerste dag worden aangemeld, mits dit vóór aanvang van de werkzaamheden geschiedt. De melding moet elektronisch worden gedaan, via de website van de Belastingdienst, met behulp van aangifte- of administratiesoftware of door een belastingconsulent of administratiekantoor.

Voor onder andere de volgende werknemers kan de eerstedagsmelding achterwege blijven:
– uitzendkrachten die via een uitzendbureau bij de inlener gaan werken;
– artiesten en beroepssporters die onder de artiesten- en beroepssportersregeling vallen;
– werknemers die binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen van werkgever wisselen;

De sanctie op het achterwege laten of het te laat doen van de melding is een boete van € 1.134,-. Daarnaast gaat de Belastingdienst ervan uit dat werknemers die niet aangemeld zijn, minimaal een half jaar in dienst zijn en zal zij een naheffingsaanslag voor premies voor deze periode opleggen. Indien de werkgever kan aantonen dat de werknemer korter in dienst is, zal de Belastingdienst de naheffing beperken tot die kortere periode.

Waarschijnlijk zullen er in de horeca, detailhandel en de agrarische sector wel problemen ontstaan omdat de persoonlijke gegevens van de werknemers, waaronder het sofinummer, vaak niet voorhanden zijn als iemand op zeer korte termijn begint te werken.

Voor meer informatie kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerstedagsmelding moet vóór de eerste dag!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief