icon

Vereenvoudiging vergunningen

Al meerdere malen hebben wij bericht over het beleid van de regering om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen. Zie ondermeer onze bijdrage van 20 april 2006. Het kabinet wil de concurrentiepositie van de Nederlandse economie versterken en pakt daarom de regeldruk aan. Ondernemers moeten niet onnodig belemmerd worden door regelzucht en bureaucratie. Het project Vereenvoudiging Vergunningen is onderdeel van de aanpak van de regeldruk.

Na een uitgebreid onderzoek ligt er een groot pakket aan voorstellen om tot een aanzienlijke reductie van het vergunningenlast te komen. De reductie van het aantal vergunningen op basis van rijksregelingen zou 42% kunnen bedragen. Dit betekent dat het jaarlijks aantal te verlenen vergunningen afneemt met 1,17 miljoen (van 2,74 miljoen tot 1,57 miljoen). Vooral in de milieu- en bouwvergunningen vinden belangrijke aanpassingen plaats.

Het kabinet heeft ook aan andere overheden gevraagd om de eigen vergunningenstelsels onder de loep te nemen. Veel gemeenten, provincies en waterschappen zijn bezig met de vermindering van de regeldruk. De verwachting is dat ook hier het aantal vergunningen sterk zal teruglopen. Het meest genoemd voor afschaffing zijn de vergunning voor alarminstallaties en de ontheffing voor een straatartiest.

Ook zal de kwaliteit van de dienstverlening worden aangepakt. Het kabinet heeft namelijk veelvuldig signalen gekregen dat ondernemers en burgers weinig betrokkenheid en professionaliteit bij de vergunningverlener ervaren. De irritatie zou voornamelijk hoog zijn bij de aanvraag van een horecavergunningen en de evenementenvergunning.

Het kabinet vindt een voortvarende implementatie van de voorstellen tot vermindering van het aantal vergunningen van groot belang. Samen met de decentrale overheden zal het kabinet dan ook doorpakken om de kwaliteit van de dienstverlening flink te verbeteren.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vereenvoudiging vergunningen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief