icon

Circulaire Bodemsanering

Dat vanaf 1 januari 2006 de Wet bodembescherming ingrijpend is gewijzigd, hebben wij al eerder aangegeven. En ook over de inwerkingtreding van het Besluit uniforme saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen per 14 februari 2006 schreven wij. De stroom van nieuwe regels over bodemsanering houdt hiermee nog niet op.

De staatssecretaris heeft namelijk aangekondigd om ook nadere regels vast te stellen daar waar het gaat om het nieuwe saneringscriterium en de nieuwe saneringsdoelstelling, neergelegd in artikel 37 resp. 38 van genoemde wet. Hoe deze nadere regels er precies uit moeten zien, is nog niet helemaal duidelijk. Of zoals de staatssecretaris het formuleert; de normstelling voor bodem is momenteel nog veel in beweging. Om die reden komen er aan het eind van dit jaar pas de formele algemene maatregelen van bestuur. De staatssecretaris wil overheidsorganen en belanghebbenden tot die tijd niet laten zwemmen, en heeft daarom de Circulaire Bodemsanering opgesteld en verspreid onder o.a. provincies en gemeenten. Deze circulaire geldt vanaf 1 mei 2006 en vormt een richtlijn voor de toepassing van het nieuwe saneringscriterium en de nieuwe saneringsdoelstelling. Zolang er nog geen algemene maatregelen van bestuur worden vastgesteld, zal er naar verluid regelmatig een update van de Circulaire verschijnen.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Circulaire Bodemsanering

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief