icon

Nieuwe Arbeidstijdenwet: minder regels

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een Wetsvoorstel vereenvoudiging arbeidstijdenwet ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het streven van het kabinet om het aantal regels terug te dringen. Hierdoor zou de internationale concurrentiepositie van Nederland beter moeten worden. Vooral voor bedrijven die met ploegendiensten werken, zoals industriële bedrijven, zouden soepelere regels voor arbeidstijden belangrijk zijn om met het buitenland te kunnen concurreren. De nieuwe voorgestelde Arbeidstijdenwet beperkt zich daarom voornamelijk tot regels die nodig zijn voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemer.

Door de nieuwe wet wordt het aantal regels over maximum werktijden teruggedrongen van 12 naar 4. Door minder en eenvoudiger regels moet er meer ruimte komen voor werkgevers en werknemers om in onderling overleg de werktijden per dag en per week te bepalen. Dit geldt ook voor overwerk en pauzes.

De huidige Arbeidstijdenwet kent een standaardregeling en een overlegregeling. De normen van de overlegregeling zijn iets ruimer en komen tot stand via collectief overleg tussen werkgevers en werknemers. In de nieuwe wet is een dergelijke ruimere norm na een collectieve afspraak alleen nog mogelijk voor het aantal nachtdiensten. Op andere punten kent de nieuwe wet straks nog slechts één norm. Het verschil tussen de standaard- en overlegregeling zal dus verdwijnen.

De nieuwe wet schrijft een maximum arbeidstijd voor van 12 uur per dienst en 60 uur per week. In een periode van 4 weken mag een werknemer onder de nieuwe wet gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur. Een nachtdienst mag niet langer dan 10 uur duren en bij regelmatige nachtarbeid mag de werkweek over een periode van 16 weken gemiddeld maximaal niet meer dan 40 uur bedragen. Na het werken 's nachts gelden ook langere rusttijden. Het aantal nachtdiensten is beperkt tot maximaal 36 diensten per 16 weken, waarvan 7 nachtdiensten achter elkaar. Bij CAO of na afspraak met de OR mag dit aantal worden verhoogd tot 140 nachtdiensten per jaar en 8 nachtdiensten achter elkaar.

Het kabinet wil de wet op 1 januari 2007 laten ingaan. Voor sectoren met een CAO komt er een overgangsregeling; voor deze sectoren wordt de nieuwe wet pas van toepassing op het moment dat de CAO in 2007 afloopt. De wet zal uiterlijk op 1 januari 2008 gaan gelden voor alle sectoren. Zodra de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel heeft uitgelaten, laten wij dat uiteraard weten.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Arbeidstijdenwet: minder regels

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief