icon

Voortgang vermindering administratieve lasten

Het kabinet heeft zich voorgenomen om de administratieve lasten en bijbehorende irritaties voor bedrijven te verminderen. Hierdoor zou het economische klimaat in Nederland moeten verbeteren. Daartoe zijn al meerdere maatregelen getroffen.

Bij brief van 13 april jl. hebben de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van de administratieve lasten voor ondernemers.

De minister en de staatssecretaris concluderen in hun rapportage dat de uitvoering van het pakket maatregelen goed op schema ligt en dat er al veel bereikt is. Voorts worden in de rapportage nieuwe maatregelen aangekondigd die op 1 januari 2007 moeten ingaan. Deze maatregelen zijn in overleg met de branche organisaties en de Tweede Kamer opgesteld. Zo komen er onder meer vaste wijzigingsmomenten voor wet- en regelgeving en wordt de frequentie van de APK-keuring verlaagd. Verder zal de Arbo-wet worden vereenvoudigd en zullen ondernemers hun boekhouding in de toekomst elektronisch mogen bewaren. Ook zullen in alle gemeenten dezelfde brandveiligheidsvoorschriften gaan gelden.

Voor een volledig overzicht van de nieuwe maatregelen kunt u verder lezen in de rapportage op de website van het Ministerie van Financiën.

Volgens de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken zullen ten gevolge van alle maatregelen de administratieve lasten van ondernemers medio 2007 met ruim 4 miljard zijn gedaald ten opzichte van het begin van de kabinetsperiode.

Het Adviescollege toetsing administratie lasten (Actal) heeft echter eind maart 2006 in het jaarverslag van 2005 aangegeven dat het bedrijfsleven en de burger van alle inspanningen tot dusver weinig hebben gemerkt. Deels zou dit komen omdat veel maatregelen nog niet in werking zijn getreden. Daarnaast hebben andere wijzigingen, zoals in de Zorgverzekeringswet, juist voor aanzienlijke lastenverzwaringen gezorgd. Ook zou een deel van de reductiemaatregelen toch al niet worden nageleefd en zouden sommige administratieve lasten toch blijven bestaan omdat zij wel praktisch nodig blijven voor de bedrijfsvoering.

Het blijft dan ook afwachten of de doelstellingen van het kabinet zullen worden bereikt.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voortgang vermindering administratieve lasten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief