icon

Verliest de ambtenaar zijn status?

De Raad voor het Overheidspersoneel (ROP) heeft aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken geadviseerd om alle ambtenaren in de toekomst een “gewone” arbeidsovereenkomst met hun werkgever te laten sluiten. Het merendeel van de overheidsdienaren werkt nu nog op basis van een (eenzijdige) aanstelling door de overheid. Door de wijziging zou een ambtenaar, net als andere werknemers, onder de regels van het Burgerlijk Wetboek vallen. Nu gelden nog specifieke regels voor de rechtsverhouding tussen de overheid en de ambtenaar. Geschillen met betrekking tot het dienstverband van een ambtenaar worden op dit moment ook nog opgelost bij de bestuursrechter, in plaats van de civiele rechter.

De afschaffing van het huidige regime ligt bij de ambtenaren gevoelig. Over het algemeen heeft de ambtenaar namelijk een gunstige rechtspositieregeling. Ambtenaren zouden onder het huidige recht ook beter beschermd worden tegen ontslag (althans, minder snel ontslagen worden). Zij vrezen deze bescherming kwijt te raken. Of dat zo zou zijn is de vraag; over het ontslagstelsel in het ambtenarenrecht (nog) geen advies uitgegeven. Dit heeft te maken met het feit dat op dit moment de Sociaal-Economische Raad (en later het kabinet) zich buigt over de wijziging van het algehele ontslagstelsel in Nederland.

Het advies van de ROP (dat overigens niet openbaar is) komt niet uit de lucht vallen. Er wordt al langer gepraat over de afschaffing van de ambtenarenstatus. De afgelopen tijd is de juridische positie van de ambtenaren al steeds meer gelijk getrokken met die van de gewone werknemer, bijvoorbeeld op het gebied van werkloosheid, pensioen en ziekte. Ook is er al een tijd een privatiseringsgolf gaande met onder meer als gevolg dat medewerkers van instellingen in plaats van ambtenaren gewone werknemers zijn geworden en onder het civiele arbeidsrecht vallen.

Minister Remkes heeft aangekondigd nog vóór de zomer een standpunt in te nemen over het advies van de ROP. Zodra hier meer over bekend is krijgt u dat uiteraard van ons te horen.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verliest de ambtenaar zijn status?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief