icon

Afschaffing minimumkapitaal BV

Vandaag heeft Minister Donner het derde (en laatste) deel van zijn wetsvoorstel voor de vernieuwing van het BV-recht gepubliceerd. De eerste tranche (orgaanstructuur en bevoegdheden) en de tweede tranche (beslotenheid en geschillenregeling) werden in 2005 gepubliceerd. De derde tranche behandelt het kapitaal van de vennootschap en de schuldeisersbescherming.

Meest opvallende is de afschaffing van het minimumkapitaal, één van de basiskenmerken van de BV. Nu dient het (gestorte) kapitaal van een BV bij oprichting nog minimaal € 18.000,- te bedragen. Doel van dit minimumkapitaal is (of: was) de bescherming van schuldeisers. Schuldeisers kunnen zich immers niet verhalen op het vermogen van het bestuur of de aandeelhouders (uitzonderingen daargelaten): de BV is met opzet een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Naar de mening van Donner is de minimumkapitaaleis niet langer voldoende om de schuldeisers te beschermen. Zo schrijft de wet niet voor dat de € 18.000,- ook na oprichting in het vermogen van de vennootschap moet blijven. De belangrijkste reden voor Donner om het minimumkapitaal af te schaffen, is echter een andere: Donner wil de BV “competitief” maken ten opzichte van andere buitenlandse rechtsvormen, zoals de Engelse Limited – waar eveneens geen minimumkapitaal geldt. In een eerdere bijdrage werd reeds ingegaan op de vraag of de BV inderdaad moet vrezen voor buitenlandse concurrentie.

Ter compensatie van het verdwijnen van het minimumkapitaal, stelt Donner voor om de schuldeisers op andere manieren te beschermen. Zo wordt een liquiditeitstest ingevoerd bij (dividend)uitkeringen aan aandeelhouders. Indien bestuurders toch uitkeringen doen aan aandeelhouders, terwijl de liquiditeit van de vennootschap hierdoor gevaar loopt, riskeren zij persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden.

Andere onderwerpen van het wetsvoorstel zijn de afschaffing van de accountantsverklaring bij de inbreng in natura; het vervallen van de zogenaamde nachgründungbepaling; het vergroten van de mogelijkheid voor de BV om eigen (volgestorte) aandelen in te kopen (met invoering van een aansprakelijkheidsregeling voor bestuurders bij onvoldoende liquiditeit); en het vervallen van de regeling voor financiële steunverlening door de BV aan derden.
Met andere woorden: het nieuwe BV-recht gaat flexibeler om met het kapitaal, maar introduceert wel grotere verantwoordelijkheden voor het bestuur. Of dit een daadwerkelijke verbetering is, is de vraag. Het wetsvoorstel ligt dan ook ter consultatie voor aan iedereen: tot 2 juni 2006 kunt u uw commentaar kwijt bij het Ministerie van Justitie.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Afschaffing minimumkapitaal BV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief