icon

Wijzigingen Werkloosheidswet

Het eerste gedeelte van het pakket wijzigingen van de Werkloosheidswet (WW), waarover wij in de bijdrage van 25 april 2005 al schreven, is door de Eerste Kamer aangenomen en zal per 1 april aanstaande in werking treden. Het betreft een aan-scherping van de zogenaamde wekeneis. Werknemers die na 1 april 2006 werkloos worden, komen alleen in aanmerking voor een WW-uitkering, indien zij van de voorafgaande 36 weken 26 weken hebben gewerkt. Momenteel is de eis 26 weken van de 39 weken. Voor artiesten, filmmedewerkers en musici geldt een uitzonde-ring. Zij moeten 16 van de 39 weken hebben gewerkt. Voor seizoensarbeiders is de uitzondering komen te vervallen.

Aangezien de WW tevens als het ware is geïncorporeerd in de WIA, die voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten zowel het arbeidsongeschiktheidsrisico als het werkloosheidsrisico verzekert, wordt ook de WIA gewijzigd. Deze wijziging treedt pas per 1 mei 2007 in werking.

Het wetsvoorstel met de overige wijzigingen van de Werkloosheidswet, waaronder de verkorting duur van de WW-uitkering (van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden), is op 7 februari jl. door de Tweede Kamer aangenomen. Momenteel buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel. De stukken zijn in te zien op de overzichtelijke website van de Eerste Kamer www.eerstekamer.nl. Beoogd wordt dat deze overige wijzigingen per 1 oktober 2006 in werking treden.

Uit de Memorie van Antwoord van 17 maart jl. behorende bij het wetsvoorstel blijkt dat de Minister na wijzigingen van het wetsvoorstel nog lang niet klaar is met de hervormingen. In mei zal een advies over sociaal-economisch beleid door de SER advies worden uitgebracht over onder meer de ontslagvergoedingenpraktijk en op verzoek van de Tweede Kamer over de verruiming van het onmisbaarheidscriterium. Dit criterium kan nu reeds worden toegepast in een situatie waarin op basis van het afspiegelingsbeginsel (geldt per 1 maart jl., zie onze bijdrage 9 december 2005) een werknemer voor ontslag moet worden voorgedragen, die onmisbaar is voor de organisatie. Bij een verruiming van het onmisbaarheidscriterium zou toepassing ook mogelijk zijn voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt beter functioneert dan de werknemer die op grond van dat beginsel niet in aanmerking komt. Wij zijn benieuwd hoe de SER tegen een dergelijke verrui-ming aankijkt. De verruiming gaat de richting op van een kwaliteitstoets, die verkapte “opschoning” van het personeelsbestand in de hand zou kunnen werken.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijzigingen Werkloosheidswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief