icon

Ontslag bij conflicten over ziekte

De Stichting de Ombudsman heeft vandaag naar buiten gebracht dat zij steeds meer zaken krijgt van zieke werknemers die dreigen ontslagen te worden naar aanleiding van een conflict over passend vervangend werk. Volgens een woordvoer-ster van de stichting hebben veel werkgevers “geen zin in al die moeite” en denken dat het voordeliger is de werknemer te ontslaan. Zij meende bovendien dat kan-tonrechters, in dit soort gevallen het verzoek “te vlug en te vaak inwilligen. Waar het de Stichting om gaat is dat de kantonrechter beter moet kijken naar de oorzaak van het arbeidsconflict”.

De krantenartikelen over dit onderwerp suggereren dat het zou gaan om problemen die ontstaan ná terugkeer (lees herstel) na een ziekteperiode. Dat lijkt weinig voor de hand te liggen, nu wordt aangegeven dat de conflicten betrekking hebben op “reïntegratie” en daarvan is uitsluitend sprake wanneer een werknemer ongeschikt is voor de eigen functie. Dat conflicten over reïntegratie steeds vaker voorkomen is niet zo gek. Werkgevers worden, sinds per 1 januari 2004 de Wet verbetering Poortwachter in werking getreden is, in veel verdergaande mate dan voorheen geconfronteerd met reïntegratieverplichtingen.
Ook de “nieuwe WAO”, de WIA (Wet werk en inkomen naar vermogen) creëert nieuwe verplichtingen op dit vlak. Werknemers die minder dan 35% loonverlies lijden blijven in dienst bij de werkgever, die voor reïntegratie moet zorgen. In tegenstelling tot de eerste twee ziektejaren, waarin een opzegverbod geldt, kan de werkgever nu wel een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI. Het aantal conflicten over reïntegratie zal met de invoering van de WIA naar verwachting alleen maar toenemen.

De ombudsman en de vakbonden lijken nu van mening dat deze problematiek voortvloeit uit de onwil van werkgevers zich in te spannen. In de praktijk zien wij ook wel de andere kant van de medaille. Werknemers stellen zich ook niet altijd even cooperatief op. Onlangs heeft de kantonrechter Amersfoort nog een ontbindingsverzoek toegewezen, omdat de werknemer niet meewerkte aan terugkeer naar het werk. Omdat de werknemer weigerde toestemming te geven aan zijn psychiater om informatie te verstrekken aan het UWV, kon er geen plan van aanpak voor reïntegratie worden opgesteld. De kantonrechter oordeelde dat de ontbinding in de risicosfeer lag van de werknemer, maar hij kreeg toch een vergoeding toegekend omdat hem, gezien de aard van zijn ziekte, in mindere mate een verwijt kon worden gemaakt.

Dat kantonrechters met een té groot gemak ontbinden is niet onze ervaring. Conflicten over deze materie zijn misschien wel een onontkoombaar gevolg van de huidige wetgeving. Voortzetting van de samenwerking is soms eenvoudigweg niet mogelijk. De kantonrechter heeft de moeilijke taak om de gevolgen van de wetgeving in goede banen te leiden.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontslag bij conflicten over ziekte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief