icon

Waarborgen tegen discriminatie op de werkvloer

Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan een verzoek om een oordeel indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De CGB toetst dergelijke verzoeken aan een aantal wetten op het gebied van gelijke behandeling, de zogenaamde gelijkebehandelingswetgeving. De CGB zal op een dergelijk verzoek uiteindelijk een oordeel uitspreken over de vraag of de gelijkebehandelingswetgeving is overtreden. In eerdere bijdragen zijn bepaalde uitspraken van de CGB al eens de revue gepasseerd.

Werkgevers hebben op grond van de gelijkebehandelingswetgeving de verplichting te zorgen voor een discriminatievrije werkvloer. Gedragscodes, een klachtenregeling en een zorgvuldige klachtenbehandeling kunnen hiertoe bijdragen. Volgens de CGB is in de praktijk echter gebleken dat werkgevers vaak niet adequaat omgaan met klachten over discriminatie en is van mening dat werkgevers meer aandacht moeten schenken aan een zorgvuldige klachtenbehandeling.
De CGB heeft hiertoe nu een hand-out opgesteld waarin de vereisten voor een goede klachtenregeling zijn opgenomen. De regeling moet onder andere inzichtelijk zijn, hetgeen betekent dat potentiële klagers en beklaagden bekend zijn met het bestaan en de werking van de regeling. Voorts moet de regeling systematisch zijn; de werkwijze en termijnen moeten zijn vastgelegd. Ook moet er in de klachtenbehandeling hoor en wederhoor worden toegepast door een onpartijdige en liefst onafhankelijke klachtenbehandelaar, waarbij de klacht voortvarend en vertrouwelijk moet worden behandeld. Voor alle vereisten voor een goede klachtenregeling kunt u de hand-out van de CGB hier downloaden.
Naast het opstellen van een klachtenregeling, adviseert de CGB nog getrainde vertrouwenspersonen aan te stellen teneinde potentiële klagers goed op te vangen en te begeleiden.

Voor voorbeelden van klachtenregelingen die blijkbaar de goedkeuring van de CGB kunnen wegdragen, verwijst de CGB onder andere naar het model gedragscode en de klachtenregeling zoals opgesteld door het Landelijk Bureau Racismebestrijding.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waarborgen tegen discriminatie op de werkvloer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief