icon

Vrijstelling voor permanente bewoning recreatiewoningen

Over de illegale bewoning van recreatiewoningen schreven wij al in eerdere bijdragen (augustus 2004 en februari 2005). De meeste gemeenten hebben op aandringen van de Minister inmiddels beleid hierover ontwikkeld in de vorm van ofwel legaliseren, ofwel handhaven ofwel het afgeven van persoonsgebonden beschikkingen. Voor de bewoners van vakantiehuizen die desondanks nog niet weten waar zij aan toe zijn en duidelijkheid wensen, heeft de Minister nu een oplossing bedacht. Een aanpassing in de “kruimelgevallenregeling” van artikel 20 Besluit op de ruimtelijke ordening moet het mogelijk maken om een vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 te verkrijgen van de bestemming voor wat betreft het gebruik van een recreatiewoning als woongebouw, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De Minister heeft aangekondigd dat het Besluit op de ruimtelijke ordening daartoe spoedig gewijzigd zal worden.

De ratio van deze nieuwe regeling is dat Burgemeester en Wethouders er dan niet meer omheen kunnen te reageren op de aanvraag voor een vrijstelling. Het besluit om al dan niet vrijstelling te verlenen kan vervolgens door de bestuursrechter getoetst worden.

Bewoners van recreatiewoningen kunnen uit de nieuwe regeling echter niet afleiden dat zij recht hebben op een vrijstelling, ook niet als zij aan de voorwaarden uit het artikel 20 BRO voldoen. Burgemeester en Wethouders zijn namelijk niet verplicht een vrijstelling te verlenen. Wel moet het besluit voldoen aan eisen van zorgvuldigheid en motivering en van een evenwichtige belangenafweging. Een nadeel van het vragen van de vrijstelling kan daarbij zijn dat Burgemeester en Wethouders de illegale bewoning opmerken en besluiten om te gaan handhaven in plaats van een vrijstelling te verlenen.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vrijstelling voor permanente bewoning recreatiewoningen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief