icon

SER kritisch over wetsvoorstel concurrentiebeding

In een eerdere bijdrage berichtten wij al over het destijds door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel waarin nieuwe eisen worden gesteld aan het concurrentiebeding. In een bijdrage van 4 november 2005 lieten wij weten dat de Eerste Kamer advies had gevraagd over dit wetsvoorstel aan de Sociaal Economische Raad (SER). Inmiddels heeft de SER een ontwerpadvies opgesteld over het voorstel, dat zal worden vastgesteld in de openbare raadsvergadering van vrijdag 17 maart a.s. Het volledige advies kunt u vinden op de website van de SER.

Blijkens het advies ziet de SER weinig in het wetsvoorstel. De SER vindt het voorstel op diverse punten onduidelijk waardoor de rechtszekerheid voor zowel werkgevers als werknemers in gevaar kan komen. De SER wijst onder meer op mogelijke problemen in de uitzendbranche. Een beding tussen een uitzendonderneming en een uitzendkracht dat verbiedt dat de uitzendkracht rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst treedt zou volgens de SER op grond van de wettekst door de rechter kunnen worden aangemerkt als een beding tussen een “gewone” werkgever en werknemer. Er is dan, anders dan de regering meent, wel sprake van een concurrentiebeding. Voorts vindt de SER het wetsvoorstel onvoldoende duidelijk over het onderscheid tussen concurrentiebedingen en relatiebedingen. Krachtens het wetsvoorstel vallen relatiebedingen niet onder de regeling van het concurrentiebeding. Een duidelijke definitie is dus wel belangrijk.

De SER kan zich wel vinden in het voorstel om een koppeling mogelijk te maken van een procedure over het concurrentiebeding aan die over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Op dit moment zijn dit nog gescheiden procedures.

Gelet op de stevige kritiek van de SER zal het nog wel enige tijd duren voordat het wetsvoorstel daadwerkelijk wordt aangenomen. Het voorstel deed er al drie jaar over om door de Tweede Kamer te komen en lijkt nu wederom gestagneerd te zijn. Wij zullen dus nog langer moeten wachten op meer duidelijkheid. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen omtrent het concurrentiebeding.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
SER kritisch over wetsvoorstel concurrentiebeding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief