icon

Verkoopster Bijenkorf niet verplicht tot werken op zondag

In een uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam, van 26 januari 2006, kwam de vraag aan de orde of een medewerkster van de Bijenkorf verplicht kon worden om op zondag te werken. De werkneemster was werkzaam als verkoopmedewerkster bij De Bijenkorf te Rotterdam. Deze is iedere zondag geopend. De werkneemster had er echter bij haar indiensttreding op aangedrongen dat zij niet op zondag zou hoeven te werken. Haar manager had toegezegd daarmee “zoveel als mogelijk” rekening te zullen houden. Toen zij toch op enkele zondagen werd ingeroosterd heeft zij een zogenaamde verklaring voor recht gevorderd dat zij niet verplicht is om op zondagen te werken.

De Bijenkorf beriep zich op de toepasselijke CAO die vermeldde dat een medewerker verplicht kan worden tot arbeid op maximaal 13 zondagen per jaar. Ook bestond er een protocol, waarmee de OR van De Bijenkorf had ingestemd, dat voorziet in de mogelijkheid om medewerkers op zondagen in te roosteren. Toch oordeelde de kantonrechter dat de medewerkster niet verplicht kon worden om te werken op zondag.

Ook werd voor recht verklaard dat het CAO-artikel dat medewerkers verplicht tot werken op zondag in strijd is met artikel 5:4 van de Arbeidstijdenwet.
Dit artikel bepaalt dat werknemers niet op zondag hoeven te werken, behalve voor zover het tegendeel is bedongen en dit uit de aard van de arbeid voortvloeit. Afwijking van deze regel is slechts mogelijk als de werknemer daarmee heeft ingestemd. Naar de mening van de kantonrechter vloeide uit de aard van het werk als verkoopster niet voort dat op zondag gewerkt moet worden. Blijkens de wetsgeschiedenis van de Artw is van deze uitzondering pas sprake bij werkzaamheden die continu moeten worden verricht, zoals in het openbaar vervoer, de zorgsector of bij de politie. Deze werkneemster kon dus alleen verplicht worden tot werken op ziondag wanneer ze daarmee eerst zelf had ingestemd. Die instemming was er niet, en kan niet “vervangen” worden door een CAO of protocol.

Uit deze uitspraak blijkt dat het werken op zondag niet vanzelfsprekend is. Het is raadzaam om – indien nodig – bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst nadrukkelijk de instemming van de werknemer te vragen met het werken op zondag en dit schriftelijk te bevestigen


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verkoopster Bijenkorf niet verplicht tot werken op zondag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief