icon

Wet Luchtkwaliteit stap dichterbij

Hoe zorgen we ervoor dat we ons houden aan de Europese normen én (bouw)projecten kunnen blijven uitvoeren? Vrij vertaald; op welke wijze maken we de lucht schoner en gaan we om met de Europese normen, zodat we de ruimte voor (bouw)plannen maximaal kunnen benutten? Zo zal ongeveer de doelstelling van de opstellers van de wet Luchtkwaliteit luiden.

In een bijdrage van eind 2005 stipten we al aan dat dit wetsvoorstel Luchtkwaliteit een van de drie sporen vormde in het streven naar verbetering van de luchtkwaliteit. Op dat moment lag het wetsvoorstel nog bij de Raad van State voor advies. Inmiddels heeft de staatssecretaris in een persbericht laten weten dat de ministerraad met het wetsvoorstel heeft ingestemd, en dat een en ander op korte termijn aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Op dat moment worden de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar, en zal blijken hoe de staatssecretaris zijn voornemens in een wet wenst te verankeren.

De meeste aandacht zal daarbij naar verwachting uitgaan naar het voornemen om grote projecten, die de luchtkwaliteit verslechteren en waarbij de huidige salderingsmogelijkheden uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 geen oplossing bieden, toch mogelijk te maken. Zoals de staatssecretaris het formuleert: “Kenmerk van dit wetsvoorstel is dat de directe koppeling tussen het doorgaan van projecten en het voldoen aan de grenswaarden flexibel wordt gemaakt.” In een zogenoemd nationaal programma zal moeten worden aangegeven welke maatregelen er worden getroffen om de grenswaarden te halen. Het wetsvoorstel voorziet er vervolgens in dat, omdat in genoemd programma wordt aangegeven op basis van welke maatregelen de vereiste luchtkwaliteit zo snel als redelijkerwijs mogelijk wordt bereikt, de projecten toch alvast kunnen worden uitgevoerd. Het nationaal programma zal naast de projectgerichte maatregelen, tevens de generieke maatregelen bevatten die ervoor moeten zorgen dat de luchtkwaliteit in Nederland verbetert.

Iedereen blij, zou je denken, de lucht wordt immers schoner, en de (bouw)projecten kunnen gewoon doorgaan. Verschillende kamerleden uitte al kritiek op het wetsvoostel, en inmiddels is, hoewel het advies nog niet openbaar is, duidelijk geworden dat de Raad van State ook nog wel wat kritiek en vragen had. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat het wetsvoorstel hierop is aangepast en dat in de toelichting een verduidelijking zal worden gegeven.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet Luchtkwaliteit stap dichterbij

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief