icon

Vodafone levert onvolledige informatie in dagvaarding

Sinds 2002 is het nieuwe procesrecht ingevoerd, waarin onder andere strengere regels werden gesteld aan de wijze waarop moest worden geprocedeerd. Met name was het de bedoeling dat de eiser alle beschikbare informatie reeeds vooraf ter beschikking stelt in de dagvaarding, zodat er efficiënt verder kan worden geprocedeerd. Als de dagvaarding niet voldoet aan deze vereisten, kan de rechter de dagvaarding nietig verklaren. Daarmee geeft hij dan een signaal aan de eiser dat die zijn huiswerk wat beter moet maken. En hopelijk leert diezelfde eiser daardoor zijn les, en komt hij de volgende keer terug met een volledige dagvaarding.

Natuurlijk zijn er wel eens eisers die vergeten alle relevante informatie in de dagvaarding te vermelden. En als de omissie niet al te ernstig is, moet men daaraan natuurlijk ook geen ernstige gevolgen verbinden. Er zijn echter ook wel eens eisers die het al te bont maken. Een goed voorbeeld was Vodafone, die in een procedure in Groningen was vergeten het verweer van gedaagde in de dagvaarding op te nemen. De positie van de aangevoerde getuige was volstrekt onduidelijk gebleven. Pas bij repliek heeft Vodafone bewijsstukken in het geding gebracht, die reeds bij de dagvaarding hadden moeten zijn gevoegd. Als klap op de vuurpijl beweerde Vodafone vervolgens dat zij nóg meer stukken onder zich had, waaruit de rechter concludeert dat niet alle relevante feiten zijn aangevoerd door Vodafone. De rechter stelt vast dat de dagvaarding en de wijze waarop Vodafone de procedure voert, in strijd zijn met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Voldoende reden om de dagvaarding nietig te verklaren en Vodafone naar huis te sturen, zou men zeggen. Niets bleek echter minder waar. De rechter neemt de zaak gewoon in behandeling en Vodafone krijgt de gelegenheid om deze omissies recht te zetten. De eiser heeft dus geen enkel nadeel ondervonden van zijn processuele nalatigheid, behalve misschien de irritatie van de rechter. Tja, zo gaat het natuurlijk nooit lukken om iedereen efficiënter te doen procederen. Men zou zelfs kunnen stellen dat de rechter op deze wijze de onverantwoorde werkdruk toch een beetje over zichzelf heeft afgeroepen. Zolang rechters niet willen of durven ingrijpen, zullen eisers en advocaten de (bedoeling van) het nieuwe procesrecht met voeten blijven treden.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Vodafone levert onvolledige informatie in dagvaarding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief