icon

Verdere bescherming consumenten door Wet Financiële dienstverlening

In een eerdere bijdrage werd bericht over de inwerkingtreding per 1 januari 2006 van een groot deel van de Wet Financiële dienstverlening (Wfd). De inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van deze wet vindt gefaseerd plaats.

Inmiddels is met ingang van 20 februari 2006 ook de Nadere Regeling financiële dienstverlening (NRfd) in werking getreden, die onderdeel uitmaakt van de Wfd. In sommige gevallen biedt de regeling een overgangstermijn tot 1 oktober 2006. De NRfd richt zich op de verbetering van de informatie van de aanbieder aan de consument van ingewikkelde financiële producten. De regeling beoogt te bewerkstelligen dat de consument een gelijkwaardige partij van de aanbieder wordt door het verkrijgen van goede en begrijpelijke informatie.
De NRfd bestaat uit twee delen: allereerst de regels voor de vernieuwde Financiële Bijsluiter en ten tweede nieuwe regels voor reclame en andere informatie betreffende rendementen, risico's en kosten van ingewikkelde financiële producten. De nieuwe Financiële Bijsluiter bevat een risicometer die de consument in staat stelt snel te zien hoe groot of klein de financiële risico's van het product zijn. Door deze vernieuwde Financiële Bijsluiter kunnen consumenten de rendementen, financiële risico's en kosten van complexe financiële producten beter doorgronden. Ook is het hierdoor gemakkelijker om producten met elkaar te vergelijken.

De NRfd schrijft verder nieuwe verplichte waarschuwingszinnen voor bij het maken van reclame voor complexe financiële producten op radio, televisie, internet en in de gedrukte media. De nieuwe waarschuwing luidt: 'Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter'. Deze tekst moeten samen met de risicometer van het product worden opgenomen in de reclame. De aanbieder moet gebruik maken van de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorgeschreven vormgeving van de tekst en de risicometer. De waarschuwingstekst en de risicometer kunnen worden gedownload van de website van de AFM. Op deze website is tevens de volledige Nadere Regeling financiële dienstverlening te vinden.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verdere bescherming consumenten door Wet Financiële dienstverlening

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief