icon

Concurrentiebeding en onrechtmatige daad

Sommige arbeidsovereenkomsten bevatten een beding waarin de werknemer na het einde van het dienstverband niet bij concurrenten mag gaan werken, of voor eerdere relaties van zijn werkgever: het zogenaamde concurrentiebeding.

Dat beding gaat nogal ver, nu de werknemer wordt beperkt in zijn grondrecht van de vrije keuze van arbeid (artikel 19 Grondwet). De wet stelt dan ook eisen aan het concurrentiebeding. Zo dient het beding schriftelijk te worden aangegaan met een meerderjarig persoon (artikel 7:653 BW).

Is er geen (geldig) concurrentiebeding, dan mag de werknemer in beginsel vanaf de dag van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zijn ex-werkgever gaan concurreren.
Het is echter zeker niet zo dat de werknemer in dat geval alles kan doen wat hem of haar goeddunkt. Dit geldt ook indien de werkgever inmiddels geen rechten meer kan ontlenen aan een concurrentiebeding, omdat deze bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst schadeplichtig heeft opgezegd.

Concurrentie door een ex-werknemer kan namelijk een onrechtmatige daad zijn jegens de ex-werkgever (artikel 6:162 BW). Zo was het Gerechtshof Den Haag in 1985 van oordeel dat de werknemer vlak voor de beëindiging van zijn dienstverband geen klanten van zijn werkgever mocht benaderen om deze voor zijn nieuwe bedrijf te werven. De Rechtbank Middelburg legde in 1986 in kort geding een verbod van concurrentie op aan enkele gewezen werknemers, omdat de voormalige werkgever een nieuwe uitvinding op de markt zou brengen. De duur van het verbod hing samen met de kennisvoorsprong die de ex-werknemers bij hun voormalige werkgever hadden opgebouwd.

Met name het stelselmatig benaderen van klanten van de ex-werkgever is onrechtmatig, ook als de ex-werknemer dat doet na het einde van de arbeidsovereenkomst met zijn ex-werkgever.

Gezien het voorgaande blijft het derhalve goed te bedenken dat ook als er geen geldig concurrentiebeding is, dit niet een vrijbrief voor de werknemer is. Werknemers mogen niet alles, en werkgevers zullen niet alles hoeven te accepteren. Het ligt voor de hand, maar is met enige regelmatig onderwerp van (soms: hooglopende) conflicten.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Concurrentiebeding en onrechtmatige daad

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief