icon

EPC, gas en de overheid

In december 2005 heeft de overheid de Energie Prestatie Coëfficiënt verlaagd van 1 naar 0,8 voor nieuwbouwwoningen. De EPC is de rekennorm die geldt voor de energiebehoefte ten opzichte van het totaal van de woning. Deze verlaging (besparing) is met veel moeite in principe haalbaar bij nieuwbouwwoningen. Alom, ook in het bouwblad Cobouw werd geklaagd dat er per nieuw op te leveren woning een extra investering van € 4.000 à € 5.000 moest worden gedaan om aan die betere energieprestatienorm te kunnen voldoen. Het zou nieuwbouwwoningen voor kopers en vooral jonge starters, helemaal onbereikbaar maken. Het Ministerie van VROM heeft bekeken of de prestatieverbetering moest worden bijgesteld wegens onhaalbaarheid: dat is niet gebeurd.

Vlak na de invoering van deze maatregel per 01-01-2006 kneep Rusland een aantal dagen de reguliere gastoevoer naar de Oekraïne en o.a. Bulgarije, Hongarije, Albanië af. Deze landen moesten volgens President Poetin 100% meer gaan betalen, omdat de wereldmarktprijs voor energie zich nu eenmaal op dat niveau beweegt. Het verdriet duurde slechts enkele dagen, maar de schrik zat er flink in. De vraag is: wat leren wij hiervan? Uit het volgende zal blijken: voorlopig niets.

Kort geleden heeft u kunnen lezen over oplopende moeilijkheden bij de oliewinning in Nigeria; in Irak is het een chaos; Iran stuurt aan op een crisis: alles leidt tot een grote onzekerheid op de energiemarkt. Daarnaast staat de razendsnelle ontwikkeling en spectaculaire stijging in de energiebehoefte van China en India. Naast afboeking van te hoog ingeschatte olievoorraden houdt de ontdekking van nieuwe olievelden het verbruik niet bij. De verwachting is dat de energieprijs op korte termijn zal blijven oplopen, zoniet zal verdubbelen. Energiebesparing speelt, ook bij de lokale overheid, nauwelijks een rol. De Rijksoverheid heeft in 2004 alle subsidies voor isolatiemaatregelen voor de particulier afgeschaft. Ook windenergieprojecten worden niet meer gesubsidieerd

De overheid lijkt onvoldoende in te zien dat de grootste energiebesparing en milieuwinst kan worden binnengehaald, bij het isoleren van bestaande woningen. Van de 7 miljoen woningen, ontbreekt bij 1 miljoen het dubbelglas; van 3 miljoen daarvan ontbreekt iedere vorm van muur-, dak- of vloerisolatie. Ons aardgas waait daar als het ware. uit de muren. Een recent onderzoek heeft opgeleverd dat als de bestaande huizenvoorraad wordt aangepakt, er een jaarlijkse CO2 reductie van 6 megaton haalbaar is en dan hebben we het nog niet eens over de werkelijke gasbesparing. Bij een jaarlijkse productie van 70.000 woningen, moeten we de EPC verbetering van 20% 15 jaar volhouden om 0,5 megaton reductie aan CO2 te halen. De conclusie van de Cobouw is dat voor de centrale en lokale overheid de energiebesparing geen punt van aandacht is. Mogelijk vindt men het in Den Haag wel makkelijk en verantwoord om voor iedere liter benzine en kubieke meter gas 60% belasting en accijns binnen te krijgen, en is er onvoldoende aandacht voor de lange termijn.

Op de vakbeurs VSK 2006 in de Jaarbeurs in Utrecht werd onlangs een – inmiddels bekend – verbeterd energiebesparingssysteem geïntroduceerd, gebaseerd op warmtepompen met warmtewisselaars die met 100 meter diepe boringen aardwarmte omzetten in woonhuisverwarming. Daarmee is tenminste een besparing te bereiken van 55% in de standaardnieuwbouwwoning. De EPC waarde komt dan op 0,45 tot 0,53 tegen € 7.000 meerkosten per woning. Dit systeem is ook toepasbaar in bestaande woningbouw, mits er maar een afstand van ongeveer 60 meter tussen de in- en uitlaatkanalen in de grond kan worden gevonden. Warmte besparen samen met de buren, zou een oplossing kunnen zijn. De overheid heeft dit nieuwe systeem nog niet omarmd; er is nog geen subsidieregeling.

Verder lezen:
www.cobouw.nl


Jaap Rehbock is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
EPC, gas en de overheid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief