icon

Groenhuijsen met een aardige vergoeding weg bij de NOS

Een tijdje geleden was het al in het nieuws: Charles Groenhuijsen zou geen presentator van het NOS-journaal worden wegens een conflict met zijn werkgever de NOS. Vanwege het conflict heeft de NOS onlangs ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd. Vorige week heeft de rechter uitspraak gedaan in deze zaak. De arbeidsovereenkomst is ontbonden, maar wel onder toekenning van een aanzienlijke vergoeding aan de oud Amerika correspondent.

Groenhuijsen zou vanaf 1 januari 2006 presentator worden van het 8 uur journaal. In dat kader hebben partijen met elkaar onderhandeld over de voorwaarden voor de terugkeer van de presentator uit Amerika, waarover onenigheid ontstond. Uiteindelijk leken partijen er toch uit te komen. Kort daarop diende zich echter een nieuw conflict aan. Dit conflict had met name te maken met het besluit van de hoofdredacteur om het bestaande protocol voor nevenactiviteiten anders op Groenhuijsen toe te passen. Groenhuijsen beschuldigde de hoofdredacteur ervan hem met betrekking tot nevenactiviteiten strenger te controleren dan anderen. Naar aanleiding daarvan nam Groenhuijsen het inmiddels beruchte woord “schnabbelgestapo” in de mond. Al met al waren deze ontwikkelingen voor de kantonrechter voldoende redenen om de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde relatie te ontbinden per 1 april 2006.

De kantonrechter heeft vervolgens beoordeeld of Groenhuijsen een eventuele vergoeding toekwam. Bij een ontbindingszaak past de kantonrechter over het algemeen de kantonrechtersformule toe. Deze houdt kort gezegd in dat per gewerkt dienstjaar een maandsalaris wordt betaald, waarbij jaren boven de veertig voor 1,5 en boven de vijftig voor 2 tellen. Bij Groenhuijsen kwam dit in totaal neer op 29 maandsalarissen. Indien de verstoorde verhouding echter in overwegende mate aan een van de partijen te verwijten valt, kan de kantonrechter dit bedrag nog vermenigvuldigen met een correctiefactor (welke doorgaans schommelt tussen de 0 en de 2, afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid). Het feit dat de NOS het protocol op een andere wijze op Groenhuijsen toepaste dan gebruikelijk (met als gevolg de escalatie van het geschil) was voor de kantonrechter een reden om te oordelen dat de verstoorde relatie aan de NOS te wijten was. Daar deed de opmerking over de “schnabbelgestapo”, hoe smakeloos en onnodig grieven ook, volgens de kantonrechter niet aan af. De correctiefactor die de kantonrechter vervolgens toepaste was 1,25. De vergoeding die uiteindelijk werd toegewezen was € 489.375,- bruto.

Een uitspraak die dus als gevolg heeft de beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een aardige vergoeding aan Groenhuijsen. De (voor ons misschien wel) belangrijkste conclusie is echter dat wij de komende tijd gewoon nog elke avond kunnen genieten van Philip Freriks.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Groenhuijsen met een aardige vergoeding weg bij de NOS

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief