icon

Oneerlijke concurrentie door overheden

De Mededingingswet, die oneerlijke concurrentie moet voorkomen, zal gewijzigd worden om de bevoordeling door overheden van hun eigen economische activiteiten ten opzichte van private partijen tegen te gaan. Overheidsorganisaties zullen worden verplicht om bekend te maken wanneer zij een nieuwe economische activiteit starten en of zij daarvoor publieke gelden aanwenden. Belanghebbenden, zoals partijen in het bedrijfsleven, kunnen het overheidsbestuur aanspreken op deze activiteit. Indien de overheid een economische activiteit verricht, kan zij namelijk handelen alsof zij een onderneming is. En ondernemingen vallen onder de ge- en verboden van de Mededingingswet. Aanvankelijk wilde de regering het concurrerend handelen van overheden in een aparte wet reguleren (“Wet Markt en Overheid”). Deze wet is onlangs echter ingetrokken, en gekozen is voor regulering door wijziging van de al bestaande Mededingingswet.

Het wetswijzigingstraject bevindt zich op dit moment in de fase waarin de ministerraad heeft ingestemd met toezending van het wetsvoorstel van Minister Brinkhorst aan de Raad van State voor advies. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State zullen openbaar worden op het moment van indiening bij de Tweede Kamer.


Cindy Waayers is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Oneerlijke concurrentie door overheden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief