icon

Oudere jongeren te oud

Goedkope jongeren aannemen voor startersfuncties, waar geen opleiding en competenties vereist zijn, mag. Daarover schreven wij al in een eerdere bijdrage. Maar contractbeëindiging omdat een (oudere) jongere te oud en dus te duur is, is in strijd met de wet.

Dit is de conclusie van het advies “Te jong te oud” van de Commissie Gelijke behandeling, dat is opgesteld op verzoek van de CNV-Jongerenorganisatie. Het rapport is gebaseerd op klachten over leeftijdsdiscriminatie in de supermarktbranche van voornamelijk hulpkrachten, veelal vakkenvullers en kassamedewerkers. De klachten hadden onder meer betrekking op het niet aangaan of niet verlengen van een arbeidscontract met oudere jongeren, en advertenties waarin om jong personeel gevraagd wordt.

Ontslag op grond van leeftijd is verboden. Dit geldt ook voor het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hoewel die arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, mag ook deze beëindiging niet in strijd zijn met het verbod op discriminatie.

De commissie constateert dat het personeelsbestand van supermarkten inderdaad een opvallende daling in leeftijdsopbouw vanaf 18 jaar kent. Hoewel veel werknemers na hun 18e jaar “natuurlijk” afvloeien (bijvoorbeeld als ze van school gaan) lijkt er ook sprake van gedwongen afvloeiing. De Commissie heeft vastgesteld dat leeftijd daarbij een rol heeft gespeeld.

Er is volgens de commissie vrijwel geen objectieve rechtvaardiging te vinden voor het maken van leeftijdsonderscheid bij het beëindigen of niet verlengen van contracten met hulpkrachten. Financieel-economische argumenten kunnen alleen in uitzonderlijke situaties onderscheid naar leeftijd rechtvaardigen. Volgens de commissie is aldus de praktijk om 18- en 19-jarigen geen vaste aanstelling aan te bieden en dezen te vervangen door jongere hulpkrachten, aan te merken als ontslag wegens leeftijd.

Het oordeel van de Commissie Gelijke behandeling heeft geen directe gevolgen voor partijen: die zijn niet verplicht zich aan de uitkomst te houden. In een andere bijdrage hebben we al gesignaleerd dat rechters wel steeds meer naar discriminatieverboden lijken te gaan kijken. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat dit tot claims zou kunnen gaan leiden.

Het rapport van de Commissie Gelijke behandeling staat op haar website.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Oudere jongeren te oud

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief