icon

Regels voor werktijden worden eenvoudiger

De ministerraad heeft ingestemd met het Wetsvoorstel vereenvoudiging arbeidstijdenwet van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit wetsvoorstel neemt het kabinet een advies van de Sociaal- Economische Raad vrijwel in het geheel over. Er zullen minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en ook de regels voor de nachtarbeid worden versoepeld.

Het aantal regels in de Arbeidstijdenwet wordt teruggebracht van twaalf naar vier. Volgens het officiële persbericht naar aanleiding van het wetsvoorstel schrijft de ‘nieuwe’ Arbeidstijdenwet een maximum arbeidstijd voor van 12 uur per dienst en maximaal 60 uur per week. Wanneer er geen overwerk wordt verricht geldt nu dat per dienst maximaal 10 uur mag worden gewerkt. In een periode van 4 weken mag een werknemer onder de nieuwe wet gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur. In de huidige situatie is dat 45 uur per 13 weken. Het doel van deze versoepelingen is dat werkgevers en werknemers meer ruimte krijgen om de arbeidstijd per dag en per week zelf nader in te vullen. Ook biedt de nieuwe wetwerkgevers en werknemers de vrijheid zelf afspraken te maken over de praktische details van pauzes, zoals het aantal en tijdstip(pen).

Hoe de nieuwe wet er precies uit zal zien is nog niet bekend. Het wetsvoorstel wordt eerst nog voor advies naar de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel zal pas openbaar worden als het vervolgens bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Het wetsvoorstel is mede ontstaan naar aanleiding van de wens van het kabinet om het aantal regels terug te brengen. Door minder, en eenvoudiger, regels zou de internationale concurrentiepositie van Nederland beter moeten worden. Op 26 oktober 2005 hebben wij u reeds geïnformeerd over het voornemen van de regering om het aantal financieel-administratieve regels terug te brengen in verband met een verbetering van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Gelet op het Wetsvoorstel wordt deze lijn blijkbaar doorgezet op het sociaal-economische gebied.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Regels voor werktijden worden eenvoudiger

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief