icon

Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang per 1 januari 2007 ?

Met ingang van 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Deze wet regelt de financiering van kinderopvang. Het uitgangspunt van de wet is dat drie partijen meebetalen: ouders, overheid en (beide) werkgevers. Van de werkgever van de ouder wordt daarbij een aandeel van 1/6 in de kosten verwacht. Bij tweeverdieners is dat twee keer 1/6 dus in totaal 1/3. Tot dusver is die werkgeversbijdrage echter niet verplicht. Indien de werkgever niet mee betaalt kunnen ouders wel in aanmerking komen voor een gedeeltelijke (inkomensafhankelijke) compensatie door de overheid.

Minister De Geus heeft de Tweede Kamer en de Stichting van de Arbeid laten weten dat hij een wetsvoorstel voorbereidt om de werkgeversbijdrage voor kinderopvang per 1 januari 2007 verplicht te stellen. Dit wetsvoorstel wordt vooralsnog slechts uit voorzorg voorbereid. Of het daadwerkelijk tot een wet komt, hangt af van de resultaten van een onderzoek in mei 2006. Er zal dan worden onderzocht in welke mate werknemers een beroep kunnen doen op een zogenaamde “volwaardige” regeling van hun werkgever. Hieronder wordt verstaan een regeling waarbij de werknemer aanspraak kan maken op een vergoeding van tenminste een zesde deel van de kosten voor opvang van kinderen tot en met de basisschool-leeftijd.

Bij de invoering van de Wet Kinderopvang is als doel gesteld dat 90% van de werknemers in 2008 een volwaardige bijdrage van de werkgever moet krijgen. Indien uit het onderzoek mocht blijken dat dit percentage niet gehaald zal worden, wordt het wetsvoorstel ingediend. Op dit moment kan 69,1 % van alle werknemers een beroep doen op een bijdrage voor opvang van kinderen tot en met 12 jaar. Deze vergoeding is echter veelal niet volwaardig. De minister gaat er vooralsnog van uit dat de sociale partners er voor zullen zorgen dat het vereiste percentage behaald zal worden. Middels het wetsvoorstel neemt hij echter het zekere voor het onzekere.

De verwachting is dat de onderzoeksresultaten in juni 2006 beschikbaar zijn. Minister De Geus hoopt dan voor het zomerreces een definitieve beslissing te kunnen nemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte!


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang per 1 januari 2007 ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief