icon

Striptitel 'S1NGLE' juridisch niet beschermd

Sinds 2001 wordt in Het Parool en het AD de strip “S1NGLE” gepubliceerd, die op humoristische wijze het thema “single zijn” behandelt. Single Media geeft sinds oktober 2003 elke twee maanden een tijdschrift uit met de titel “S1NGLE”, dat eveneens gericht is op het thema single zijn.

De bedenker van de strip vond dat de titel van dit tijdschrift inbreuk maakte op zijn rechten met betrekking tot de naam van de strip, en hij stapte naar de rechter. De uitspraak in deze zaak, die onlangs werd gepubliceerd, behandelde de drie gronden waarop de bedenker van de strip zich beriep, te weten: bescherming van merkrechten, bescherming van auteursrechten en het onrechtmatig aanhaken bij de bekendheid van de strip.

Benamingen kunnen alleen als merk beschouwd worden als ze dienen om de waren of diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden. Aangezien de benaming “S1NGLE” niet daarvoor, maar als benaming van een strip wordt gebruikt, oordeelde de rechter dat deze aanduiding niet als merk wordt beschermd.

Voor auteursrechtelijke bescherming komen werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn, een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. De rechter overwoog dat de schrijfwijze van het woord “S1NGLE” niet een zodanig creatieve originele prestatie oplevert, dat deze schrijfwijze als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter kan worden aangemerkt. Dat er geen sprake is van de vereiste originaliteit viel onder meer af te leiden uit de door Single Media overgelegde stukken, waaruit bleek dat de bewuste schrijfwijze in elk geval al sinds 1964 door anderen is gebruikt.

Het aanhaken bij of profiteren van een benaming, die niet als merk of als auteursrecht wordt beschermd, is in beginsel niet onrechtmatig. Dat kan anders zijn als er nodeloze verwarring wordt veroorzaakt. De rechter vond echter dat de aanduiding “S1NGLE” op zichzelf te beschrijvend is en onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om te concluderen dat er sprake is van nodeloze verwarring tussen de strip en het tijdschrift. De beide items mogen dus naast elkaar blijven bestaan.


Cindy Waayers is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied intellectuele eigendom.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Striptitel 'S1NGLE' juridisch niet beschermd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief