icon

Ongelijke beloning

Minister De Geus gaat de strijd aan tegen ongelijke beloning, aldus het persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken. Hij heeft een Werkgroep Gelijke Beloning ingesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, de vakbeweging, de vereniging van personeelsfunctionarissen NVP en de Commissie Gelijke Behandeling.

De werkgroep zal de oorzaken van ongelijke beloning grondig nagaan. Daarnaast zal zij zich bezighouden met voorlichting over gelijke beloning en het bewerkstelligen daarvan. Verder moet de werkgroep met concrete oplossingen komen om financiële discriminatie tegen te gaan. Bewustwordingscampagnes, aanbevelingen en afspraken moeten de onrechtvaardige loonverschillen kleiner maken.

In het kader van het tegengaan van de ongelijke beloning is zelfs een website gelanceerd: www.gelijkloon.nl , met daarop voorlichting over ongelijke beloning en informatie voor de werknemer over het verkrijgen van gelijke beloning voor verrichte werkzaamheden. Zo kan worden gedacht aan het aanspreken van de werkgever op de ongelijke situatie, het bespreken van de ongelijkheid in beloning in de ondernemingsraad en zelfs het juridisch aanvechten van de ongelijkheid met hulp van de vakbond.
De website is daarnaast voorzien van wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de ongelijke beloning en van an een vergelijkende weergave van de kwestie in andere landen. Daarbij is tevens vermeld hoe daar met dit onderwerp wordt omgegaan.

Vorige week schreven we al over het verbod op discriminatie naar leeftijd. De strekking van het verbod op ongelijke beloning is van dezelfde orde: verboden tenzij er een objectieve rechtvaardigingsgrond voor bestaat. Wij schreven dat wij verwachten dat de discriminatieverboden een belangrijkere rol in het arbeidsrecht gaan spelen. Omdat het verbod op een ongelijke beloning de werknemer rechtstreeks in zijn of haar portemonnee raakt, zal dit verbod waarschijnlijk sneller tot aanspraken van werknemers leiden dan het verbod op leeftijdsdiscriminatie. Alle reden dus om er aandacht aan te (blijven) schenken, en signalen hierover serieus te nemen.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ongelijke beloning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief