icon

Kort geding tegen Tros Opgelicht en tegen Tros Radar

In december 2005 is tegen de Tros twee keer een kort geding aangespannen door mensen die in de programma’s “Opgelicht” en “Tros Radar” onder de loep genomen zouden worden. Beide consumentenprogramma’s stellen misstanden aan de kaak en besteden aandacht aan fraudeurs en oplichters. Voor de rechtbank Amsterdam werd gevorderd dat het aan de Tros verboden zou worden om in de uitzending foto’s van ene meneer B. te tonen, danwel om op internet negatieve mededelingen te doen over eigenaren van bepaalde hotels in Turkije.

Het uitgangspunt in deze zaken was het recht van de Tros op vrijheid van meningsuiting. Dat recht kan worden onderworpen aan beperkingen, mits die een wettelijke basis hebben en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen.

In de eerste zaak wilde de Tros in het programma Opgelicht bepaalde feiten over het betalingsgedrag van meneer B. aan de orde stellen, om daaruit de conclusie te trekken dat er een patroon van oplichting in zat en mensen tegen hem waarschuwen. Meneer B. ontkende de gestelde feiten niet, maar ontkende wel de door de Tros daaraan verbonden conclusies. Aangezien de Tros aan meneer B. de mogelijkheid had geboden om een weerwoord naar voren te brengen in het programma, vond de rechter dat de Tros voldoende zorgvuldigheid in acht had genomen bij het maken van het programma. Ook een beroep van meneer B. op zijn portretrecht kon hem niet baten. Aangezien de waarschuwing van de Tros tegen meneer B. “niet van elke grondslag is ontbloot”, aldus de rechter, had de Tros belang bij het bekend maken van de identiteit van meneer B. De uitzending van Opgelicht kon dan ook gewoon doorgaan.

De tweede zaak ging over een onderzoek van Tros Radar naar de kwaliteit van de buffetten in een aantal Turkse hotels. In die hotels had een (daarin getrainde) redacteur van het programma steekproefsgewijs monsters van het eten genomen. Deze monsters zijn in Nederland onderzocht op de hoeveelheid bacteriën die in het eten voorkwamen. Volgens de hoteleigenaren was dit onderzoek onzorgvuldig en amateuristisch uitgevoerd. De rechter deelde die mening niet. Verder was ook hier van belang dat Tros Radar voorafgaand aan de uitzending haar bevindingen had voorgelegd aan de ANVR, reisorganisator OAD, de Turkse ambassade en het Turks Verkeersbureau voor hun reactie. Het is niet onbegrijpelijk, aldus de rechter, dat de Tros zich eerst tot deze instanties heeft gewend en niet tot de afzonderlijke hotels. Bovendien heeft de Tros na de uitzending aan de advocaat van de hoteleigenaren de gelegenheid geboden om alsnog een weerwoord te geven, waarop de hoteleigenaren niet zijn ingegaan. Aldus waren noch de bewuste uitzending noch de informatie daarover op internet onrechtmatig.

Verder lezen:

uitspraak Tros Opgelicht
uitspraak Tros Radar


Cindy Waayers is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied mediarecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kort geding tegen Tros Opgelicht en tegen Tros Radar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief