icon

Minder fiscale lasten voor kleinere ondernemingen

De Europese Commissie heeft een mogelijke oplossing gepresenteerd voor belastingproblemen die kleinere ondernemingen tegenkomen bij grensoverschrijdend zaken doen.

Indien een onderneming een nevenvestiging heeft in een andere EU-lidstaat, is de nevenvestiging onderworpen aan het belastingsysteem van die betreffende lidstaat. Vooral voor kleinere ondernemingen leidt dit tot zware administratieve lasten, omdat zij verschillende fiscale rekenmethodes moeten hanteren: iedere EU-lidstaat heeft zijn eigen belastingsysteem. De Commissie heeft nu het “Home State Taxation”-systeem geïntroduceerd. Op grond van dit systeem mogen kleinere ondernemingen de winst van hun nevenvestigingen berekenen aan de hand van de belastingregels van het land waar het hoofdkantoor gevestigd is. Hierdoor hoeven de ondernemingen slechts één rekenmodel te hanteren: het model van hun “thuisland”.

Dit betekent overigens niet, dat de kleinere onderneming alleen in zijn thuisland belasting hoeft te betalen. Voor de nevenvestigingen moet gewoon belasting worden afgedragen in het betreffende vestigingsland. De berekening van de afdracht gebeurt echter aan de hand van de regels van het thuisland.

Dit Home State Taxation-systeem is alleen van toepassing op kleinere ondernemingen. Dit zijn ondernemingen met minder dan 250 werknemers, met een jaarlijkse omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balans van maximaal € 43 miljoen. Onderzocht is dat 95% van de ondernemingen in de EU voldoet aan deze criteria, al heeft slechts 3% grensoverschrijdende activiteiten.

Het systeem wordt vooralsnog op proefbasis gelanceerd, van 1 januari 2007 tot 31 december 2011. Lidstaten kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan dit systeem, en moeten daartoe verdragen sluiten met andere deelnemende lidstaten. De Commissie stelt voor dat de lidstaten het Home State Taxation-systeem opnemen in de al bestaande verdragen omtrent dubbele belasting. Het verdrag tussen Nederland en Duitsland is al conform aangepast. Indien een onderneming wil deelnemen aan deze proef, moet hij dit melden aan de diverse belastinginstanties van de lidstaten waar hij gevestigd is – en gesteld dat deze lidstaten eveneens deelnemen aan de proef. In 2009 zal een tussenrapport opgemaakt worden, om te zien of het systeem daadwerkelijk voordelen heeft gebracht. Voor een succesvolle proef is echter wel vereist dat alle, zo niet een groot aantal, lidstaten deelneemt aan de proef. Zo niet, dan zijn de kleinere ondernemingen gebonden aan het oude systeem. De Commissie heeft echter goede hoop: in de voorbereidingsfase schijnen diverse lidstaten enthousiast gereageerd te hebben.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Minder fiscale lasten voor kleinere ondernemingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief