icon

Computervredebreuk loont niet

Een werkneemster die dacht haar werkgever een hak te kunnen zetten in een arbeidsconflict door vertrouwelijke e-mails te lezen na het kraken van de wachtwoorden van enkele collega’s, heeft dat (financieel) moeten bezuren:
In de ontbindingsprocedure die volgde op het arbeidsconflict had de kantonrechter te Terneuzen aan de werkneemster aanvankelijk een neutrale vergoeding van € 9.000,- toegekend.
De werkgever kwam er enige tijd later echter achter dat de werkneemster, in de periode voorafgaand aan en tijdens het geschil, e-mails van andere werknemers had gelezen door de wachtwoorden van die collega’s te kraken. De werkneemster had op die manier zelfs een e-mail van de advocaat van haar werkgever onder ogen gekregen en deze naar haar privé-adres doorgestuurd.
Hiermee pleegde de werkneemster computervredebreuk, aldus de werkgever, hetgeen naast onoorbaar ook strafbaar is. De werkgever heeft dan ook aangifte gedaan bij de politie. Belangrijker, althans arbeidsrechtelijk gezien, is echter dat hij de kantonrechter heeft verzocht zijn eerdere ontbindingsbeschikking te herroepen wegens bedrog.

Normaal gesproken staat er tegen een beschikking waarbij een arbeidsovereenkomst is ontbonden geen hoger beroep of cassatie open en is de zaak na de uitspraak, behoudens enige weinig voorkomende uitzonderingen, dus definitief afgerond.
Herroeping van een uitspraak is echter, uiteraard indien aan de vereisten daarvoor is voldaan, wel altijd mogelijk, dus ook in dit geval. Een van de gronden voor herroeping is bedrog, hetgeen zich in deze zaak volgens de werkgever voordeed.

De kantonrechter deelde de mening van de werkgever dat de werkneemster bedrog had gepleegd en achtte het aannemelijk dat de werkneemster de wachtwoorden had gekraakt dan wel in ieder geval had moeten weten dat zij niet rechtmatig over de e-mail van de advocaat van de werkgever kon beschikken. Indien een en ander tijdens de procedure bekend zou zijn geworden, had de kantonrechter de werkneemster een lagere vergoeding toegekend. Gelet hierop heeft de kantonrechter zijn ontbindingsbeschikking herzien wegens bedrog en heeft de vergoeding op € 4.500,- gesteld. De werkneemster diende het teveel uitbetaalde aan de werkgever terug te betalen.

De uitspraak is vooralsnog niet gepubliceerd, zodat de exacte gang van zaken in deze procedure (nog) niet bekend is.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Computervredebreuk loont niet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief