icon

Vergunning WFD aanvragen voor 1 februari

Met ingang van 1 januari 2006 is een groot deel van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) in werking getreden en de uitwerking daarvan in het Besluit financiële dienstverlening (Bfd). De inwerkingtreding van de verschillende verplichtingen vindt gefaseerd plaats. De Wfd introduceert regels voor financiële dienstverleners over hoe zij zich tegenover consumenten dienen te gedragen. De Wfd geldt voor alle financiële dienstverleners, zoals aanbieders, bemiddelaars en specifieke adviseurs, en voor alle financiële producten: betaal- en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van de Wfd.

Door de inwerkingtreding van de Wfd is het voor financiële dienstverleners verplicht om een vergunning aan te vragen bij de AFM. Deze dient voor 1 februari a.s. te worden aangevraagd. Financiële dienstverleners die tijdig een vergunning aanvragen kunnen hun werkzaamheden in ieder geval voortzetten tot er is besloten over het verlenen van de vergunning. Financiële dienstverleners die geen aanvraag doen moeten hun activiteiten na 31 januari a.s. neerleggen. Banken en verzekeraars hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat zij al een vergunningsplicht hebben vanuit andere toezichtwetten. Ook is er een vrijstelling voor een specifiek omschreven groep, waaronder reisorganisaties die naast vakanties ook reis- en annuleringsverzekeringen aanbieden. Op de websites van de AFM (www.afm.nl) en de Stichting financiële dienstverlening (www.stfd.nl) is meer informatie te vinden over het aanvragen van de vergunning.

De Wfd bevat voorts bepalingen met betrekking tot informatieverstrekking, zoals bijvoorbeeld niet-misleidende reclame en zorgvuldige advisering. Ook legt de Wfd vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlener zelf moet voldoen. De financiële dienstverlener moet deskundig en betrouwbaar zijn.

Het doel van de wet is allereerst consumentenbescherming. Deze bescherming is nodig vanwege de risico's die vaak verbonden zijn aan de aanschaf van financiële producten. Voorts is de wet ingevoerd om het vertrouwen van consumenten in financiële markten te vergroten. Als het vertrouwen van de consument in de financiële markten vermindert, heeft dat een negatief effect op de hele economie. Het is in ieder geval te hopen dat door deze nieuwe wet in de toekomst procedures als die over effecten lease niet meer hoeven plaats te vinden. Over dergelijke procedures werd in eerdere bijlagen al geschreven. U kunt die bijdragen vinden onder de rubriek “Bankrecht” in de rechterkolom van onze weblog.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vergunning WFD aanvragen voor 1 februari

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief