icon

Nieuwe pensioenwet in de maak

Onlangs is het wetsvoorstel Pensioenwet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet zal de sinds 1954 geldende wet Pensioen- en spaarfondsenwet moeten gaan vervangen.

In veel nu bestaande regelingen wordt een leeftijdsgrens van 25 jaar gehanteerd. Het kabinet beoogt met de nieuwe wet ervoor te zorgen dat mensen eerder beginnen met het opbouwen van een pensioen. Een van de punten in het voorstel is dan ook dat een werkgever als deze een pensioenregeling heeft werknemers daarvan niet mag uitsluiten op grond van hun leeftijd, tenzij dit de straks wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens van 21 jaar is
Ook deeltijdwerk mag geen uitsluitingsgrond zijn.

Het wetsvoorstel moet voorts de financiële zekerstelling door de pensioenfondsen wettelijk vastleggen. Verzekeraars en pensioenfondsen moeten minstens één keer per jaar informatie verstrekken over opgebouwde aanspraken en over de eventuele aanpassing van de pensioenen aan de inflatie.
De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten zullen toezicht gaan houden op de financiële situatie van de pensioenfondsen en de uitvoering van de wettelijke regels.

Het kabinet heeft er in afwijking van het advies van de Raad van State voor gekozen om de regulering van pensioen in een aparte wet te regelen, in plaats van integratie in de in de maak zijnde Wet op het financieel toezicht, waarin het toezicht op verzekeraars en banken geregeld zal worden. De reden hiervoor is de wens om de verantwoordelijkheid voor de regulering van de pensioenen exclusief bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder te brengen (en niet tevens bij het Ministerie van Financiën).


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe pensioenwet in de maak

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief